Chức năng quản lý vệ sinh môi trường của Hệ thống thông tin quản lý Trạm Y tế cấp xã

Ngày hỏi:26/12/2020

Liên quan đến Hệ thống thông tin quản lý Trạm Y tế. Cho hỏi: Chức năng quản lý vệ sinh môi trường của Hệ thống thông tin quản lý Trạm Y tế cấp xã được quy định như thế nào?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Chức năng quản lý vệ sinh môi trường của Hệ thống thông tin quản lý Trạm Y tế cấp xã quy định tại Tiểu mục 15 Mục II Quy định ban hành kèm theo Quyết định 3532/QĐ-BYT năm 2020, cụ thể như sau:

   - Quản lý thông tin các công trình nhà tiêu hộ gia đình bao gồm: Chủ hộ, địa chỉ, loại công trình, ngày kiểm tra, tình trạng (hợp vệ sinh hay không hợp vệ sinh);

   - Quản lý thông tin nguồn nước sinh hoạt hợp vệ sinh môi trường: Thông tin chủ hộ, địa chỉ, thông tin loại nguồn nước của hộ dân, kết quả kiểm tra.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn
  TỪ KHÓA NỔI BẬT