Chức năng thận chỉ còn 50% có được đi nghĩa vụ quân sự?

Ngày hỏi:20/03/2019

Em tên là Nguyễn Bá Hiêu, hiện nay vẫn đang là học sinh lớp 12. Em bị sỏi thận và nang thận, kiểm tra chức năng thận thì chỉ còn có 50%. Liệu em có đủ điều kiên đi nghĩa vụ không ạ?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo quy định tại Thông tư liên tịch 16/2016/TTLT-BYT-BQP thì căn cứ vào số điểm chấm cho 8 chỉ tiêu ghi trong phiếu sức khỏe nghĩa vụ quân sự để phân loại sức khỏe của công dân tham gia khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự, cụ thể như sau:

   - Loại 1: 8 chỉ tiêu đều đạt điểm 1;

   - Loại 2: Có ít nhất 1 chỉ tiêu bị điểm 2;

   - Loại 3: Có ít nhất 1 chỉ tiêu bị điểm 3;

   - Loại 4: Có ít nhất 1 chỉ tiêu bị điểm 4;

   - Loại 5: Có ít nhất 1 chỉ tiêu bị điểm 5;

   - Loại 6: Có ít nhất 1 chỉ tiêu bị điểm 6.

   Mặt khác, Tại Phục lục I ban hành kèm theo Thông tư liên tịch 16/2016/TTLT-BYT-BQP có quy định người có bệnh liên quan đến sỏi thận thì được xác định là có điểm sức khỏe từ 4 đến 6 điểm và người có bệnh liên quan đến sỏi thận thì được xác định là có điểm sức khỏe từ 3 đến 6 điểm.

   Như vậy: Căn cứ quy định được trích dẫn trên đây thì có thể xác định:

   - Người bị sỏi thận: Có sức khỏe từ loại 4 đến loại 6.

   - Người bị nang thận: Có sức khỏe loại 3 đến loại 6.

   Theo quy định tại Thông tư 148/2018/TT-BQP thì công dân được gọi nhập ngũ khi đáp ứng đủ các tiêu chuẩn về độ tuổi, tiêu chuẩn về chính trị, tiêu chuẩn về sức khỏe, tiêu chuẩn về văn hóa và không thuộc các trường hợp được tam hoãn, nghĩa gọi nhập ngũ trong thời bình (trừ trường hợp có đơn tự nguyện tham gia thực hiện nghĩa vụ quân sự).

   Trong đó, tiêu chuẩn về sức khỏe được quy định như sau: Chỉ tuyển chọn những công dân có sức khỏe loại 1, 2, 3 theo quy định tại Thông tư liên tịch 16/2016/TTLT-BYT-BQP. Không gọi nhập ngũ vào Quân đội những công dân có sức khỏe loại 3 tật khúc xạ về mắt (cận thị 1,5 diop trở lên, viễn thị các mức độ); nghiện ma túy, nhiễm HlV, AIDS.

   Đối với các cơ quan, đơn vị, vị trí trọng yếu cơ mật trong Quân đội; lực lượng Tiêu binh, Nghi lễ; lực lượng Vệ binh và Kiểm soát quân sự chuyên nghiệp, thực hiện tuyển chọn bảo đảm tiêu chuẩn riêng theo quy định của Bộ Quốc phòng.

   Trường hợp công dân không đủ sức khỏe phục vụ tại ngũ theo kết luận của Hội đồng khám sức khỏe thì được tạm hoãn gọi nhập ngũ theo quy định tại Khoản 1 Điều 5 Thông tư 148/2018/TT-BQP.

   Như vậy: Căn cứ các quy định được trích dẫn trên đây thì công dân có sức khỏe từ loại 4 trở đi sẽ không được gọi nhập ngũ trong thời bình mà sẽ được tạm hoãn gọi nhập ngũ theo quy định của pháp luật.

   Do đó: Đối với trường hợp bạn bị sỏi thận và nang thận, kiểm tra chức năng thận thì chỉ còn có 50% không thuộc trường hợp không được gọi nhập ngũ trong thời bình mà sẽ được tạm hoãn gọi nhập ngũ theo quy định của pháp luật.

   Trường hợp bạn vẫn muốn tham gia nghĩa vụ quân sự thì bạn có thể làm đơn xin tự nguyện nhập ngũ gửi Ban chỉ huy quân sự để được xem xét, giải quyết theo thẩm quyền.

   Trên đây là quan điểm tư vấn của chúng tôi đối với vấn đề mà bạn đang thắc mắc.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn