Có các hình thức cấp chứng chỉ hành nghề dược nào?

Ngày hỏi:12/08/2021

Cho hỏi theo quy định hiện hành thì hiện nay, có những hình thức cấp chứng chỉ hành nghề dược nào? Nhờ tư vấn.

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Căn cứ Khoản 1 Điều 12 Luật Dược 2016 có quy định:

   Cấp Chứng chỉ hành nghề dược được thực hiện theo hình thức xét duyệt cho người đề nghị hoặc hình thức thi cho người có nhu cầu và áp dụng đối với trường hợp sau đây:

   a) Người đề nghị cấp Chứng chỉ hành nghề dược lần đầu;

   b) Người đã được cấp Chứng chỉ hành nghề dược nhưng Chứng chỉ hành nghề dược bị thu hồi theo quy định tại Điều 28 của Luật này.

   ...

   Như vậy, theo quy định thì việc cấp Chứng chỉ hành nghề dược được thực hiện bằng một trong hai hình thức sau: hình thức xét duyệt cho người đề nghị hoặc hình thức thi cho người có nhu cầu.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.

  Có thể bạn quan tâm:
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Chứng chỉ hành nghề dược
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn