Có phải chủ sở hữu công ty TNHH 2TV trở lên chỉ chịu trách nhiệm trong phạm vi số vốn điều lệ không?

Ngày hỏi:01/11/2019

Xin chào! Cho anh hỏi chủ sở hữu công ty TNHH 2TV trở lên có đúng là chỉ chịu trách nhiệm về khoản nợ và nghĩa vụ trong phạm vi số vốn điều lệ của công ty không? Pháp luật có quy định gì về vấn đề này không?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Có phải chủ sở hữu công ty TNHH 2TV trở lên chỉ chịu trách nhiệm trong phạm vi số vốn điều lệ không?
   (ảnh minh họa)
  • Theo quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 47 Luật doanh nghiệp 2014:

   “Điều 47. Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên

   1. Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên là doanh nghiệp, trong đó:

   b) Thành viên chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp trong phạm vi số vốn đã góp vào doanh nghiệp, trừ trường hợp quy định tại khoản 4 Điều 48 của Luật này;”
   Tuy nhiên, theo quy định tại khoản 4 Điều 48 Luật doanh nghiệp 2014:

   “Điều 48. Thực hiện góp vốn thành lập công ty và cấp giấy chứng nhận phần vốn góp

   4. Trường hợp có thành viên chưa góp hoặc chưa góp đủ số vốn đã cam kết, công ty phải đăng ký điều chỉnh, vốn điều lệ, tỷ lệ phần vốn góp của các thành viên bằng số vốn đã góp trong thời hạn 60 ngày, kể từ ngày cuối cùng phải góp vốn đủ phần vốn góp theo khoản 2 Điều này. Các thành viên chưa góp vốn hoặc chưa góp đủ số vốn đã cam kết phải chịu trách nhiệm tương ứng với phần vốn góp đã cam kết đối với các nghĩa vụ tài chính của công ty phát sinh trong thời gian trước ngày công ty đăng ký thay đổi vốn điều lệ và phần vốn góp của thành viên.”

   => Như vậy, tuy theo quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 47 Luật doanh nghiệp 2014 thì thành viên chịu trách nhiệm về nghĩa vụ theo phạm vi số vốn đã góp vào doanh nghiệp nhưng vẫn có trường hợp ngoại lệ là phải chịu trách nhiệm tương ứng với phần vốn góp đã cam kết.

   Trên đây là nội dung hỗ trợ.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn