Cơ sở điều trị Methadone có được cung cấp thông tin của người bệnh cho cơ quan khác không?

Ngày hỏi:12/01/2017

Cơ sở điều trị Methadone có được cung cấp thông tin của người bệnh cho cơ quan khác không? Tôi phụ trách cơ sở điều trị Methadone xin hỏi chúng tôi có được phép cung cấp thông tin cá nhân của người bệnh theo yêu cầu của cơ quan công an hay không? Và cụ thể nếu có thì được cung cấp thông tin gì? Pháp luật có thông tư hay hướng dẫn nào? Mong nhận được tư vấn của Ban biên tập Thư Ký Luật. Chân thành cảm ơn!

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Căn cứ Mục I Chương 3 Phần 1 Quyết định 5076/QĐ-BYT ban hành hướng dẫn điều trị thay thế nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng methadone và hướng dẫn tổ chức thực hiện" quy định về nguyên tắc tổ chức thực hiện như sau:

   1. Người nghiện ma túy CDTP tự nguyện tham gia điều trị bằng methadone.

   2. Liều điều trị methadone phải:

   a) Phù hợp với từng người bệnh và mức độ nghiện.

   b) Bắt đầu với liều thấp, tăng từ từ và duy trì ở liều đạt được hiệu quả phù hợp với từng người bệnh.

   3. Thời gian điều trị bằng thuốc methadone: điều trị thay thế bằng thuốc methadone là điều trị duy trì lâu dài. Thời gian điều trị phụ thuộc vào từng trường hợp cụ thể nhưng không dưới 1 năm.

   4. Kết hợp điều trị: điều trị nghiện các CDTP bằng thuốc methadone cần kết hợp với tư vấn hỗ trợ về tâm lý xã hội, các dịch vụ y tế thường xuyên, kịp thời để đạt được kết quả cao.

   5. Người đứng đầu cơ sở điều trị chỉ cung cấp thông tin cho các cơ quan có thẩm quyền khi có yêu cầu, hoặc cung cấp thông tin cho người khác khi được sự đồng ý của người bệnh.

   Căn cứ theo Khoản 5 Mục I Chương 3 Phần 1 Quyết định 5076/QĐ-BYT ban hành hướng dẫn điều trị thay thế nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng methadone và hướng dẫn tổ chức thực hiện nêu trên, người đứng đầu cơ sở điều trị chỉ cung cấp thông tin cho các cơ quan có thẩm quyền khi có yêu cầu, hoặc cung cấp thông tin cho người khác khi được sự đồng ý của người bệnh.

   Như vậy, trong trường hợp câu hỏi của bạn, người đứng đầu cơ sở điều trị được cung cấp thông tin cho cơ quan công an khi có yêu cầu theo quy định tại Khoản 5 Mục I Chương 3 Phần 1 Quyết định 5076/QĐ-BYT ban hành hướng dẫn điều trị thay thế nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng methadone và hướng dẫn tổ chức thực hiện.

   Trên đây là tư vấn của Ban biên tập Thư Ký Luật về cung cấp thông tin của người bệnh cho cơ quan khác của cơ sở điều trị Methadone. Bạn nên tham khảo chi tiết Quyết định 5076/QĐ-BYT để nắm rõ quy định này.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn