Cơ sở nào được cấp Giấy chứng nhận sức khỏe?

Ngày hỏi:14/06/2013
Bà Nguyễn Hoàng Anh hỏi: Cơ sở khám, chữa bệnh (KCB) được phép thực hiện khám, cấp Giấy chứng nhận sức khỏe cần đáp ứng điều kiện gì về cơ sở vật chất, trang thiết bị và nhân sự?

  Nội dung này được Bộ Y tế tư vấn như sau:

  • Bộ Y tế đã ban hành Thông tư 14/2013/TT-BYT hướng dẫn khám sức khỏe.

   Theo đó, về nhân sự, người kết luận trong giấy khám sức khỏe phải là bác sĩ có chứng chỉ hành nghề KCB và có thời gian KCB ít nhất là 54 tháng; được người có thẩm quyền phân công thực hiện việc phân loại sức khỏe, ký Giấy khám sức khỏe, sổ khám sức khỏe định kỳ. Việc phân công phải được thực hiện bằng văn bản và đóng dấu hợp pháp của cơ sở KCB.

   Bên cạnh đó, người thực hiện khám lâm sàng phải đáp ứng điều kiện sau: Có chứng chỉ hành nghề KCB phù hợp với chuyên khoa mà người đó được giao trách nhiệm khám. Người thực hiện các kỹ thuật cận lâm sàng phải có chứng chỉ hành nghề KCB hoặc có bằng cấp chuyên môn phù hợp với công việc được phân công theo quy định của pháp luật về KCB.

   Riêng tại cơ sở khám sức khỏe cho người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài và người Việt Nam đi lao động, học tập ở nước ngoài thì ngoài các điều kiện nêu trên, người thực hiện khám lâm sàng, người kết luận phải là bác sỹ chuyên khoa cấp I hoặc thạc sỹ y khoa trở lên.

   Khi người được khám sức khỏe và người khám sức khỏe không cùng thành thạo một thứ tiếng thì phải có người phiên dịch. Người phiên dịch phải có giấy chứng nhận đủ trình độ phiên dịch trong KCB theo quy định của Luật Khám bệnh, chữa bệnh.

   Về điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị của cơ sở KCB, phải có phòng khám lâm sàng, cận lâm sàng từng chuyên khoa theo quy định của Bộ Y tế phù hợp với nội dung khám sức khỏe.

   Đồng thời, cơ sở KCB phải có đủ cơ sở vật chất và thiết bị y tế thiết yếu theo quy định tại Phụ lục 4 ban hành kèm theo Thông tư này.


  Nguồn:

  Cổng Thông tin điện tử Chính phủ
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn