Cơ sở nuôi trồng thủy sản có phải đáp ứng yêu cầu về an toàn thực phẩm không?

Ngày hỏi:26/10/2019

Tôi đang thực hiện một cơ sở nuôi trồng và kinh doanh thủy sản tại Bạc Liêu, xin cho hỏi cơ sở của tôi có phải thực hiện thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm không?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Căn cứ Điều 38 Luật thủy sản 2017 quy định cơ sở nuôi trồng thủy sản phải đáp ứng các điều kiện sau đây:

   - ...

   - Đáp ứng quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm.

   Theo Điều 34 Luật an toàn thực phẩm 2010 quy định đối tượng, điều kiện cấp, thu hồi Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm

   - Có đủ điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm phù hợp với từng loại hình sản xuất, kinh doanh thực phẩm theo quy định tại Chương IV của Luật này.

   - Có đăng ký ngành, nghề kinh doanh thực phẩm trong Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

   => Như vậy, căn cứ quy định trên thì cơ sở nuôi trồng thủy sản phải đáp ứng các điều kiện về an toàn thực phẩm, và phải có giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm nếu có đăng ký ngành, nghề kinh doanh thực phẩm trong Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

   Trên đây là nội dung hỗ trợ.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn