Có tăng thời gian cai nghiện đối với những đối tượng bỏ trốn khỏi cơ sở cai nghiện?

Ngày hỏi:05/01/2021

Cho hỏi: Theo quy định thì trường hợp học viên đang có thời gian cai nghiện bắt buộc nhưng bỏ trốn khỏi cơ sở cai nghiện thì có tăng thời gian cai nghiện bắt buộc không?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Tại Khoản 1 và Khoản 2 Điều 17 Nghị định 221/2013/NĐ-CP

   - Trường hợp người bị áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc bỏ trốn trước khi đưa vào cơ sở, thì cơ quan Công an cấp huyện nơi Tòa án quyết định áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc ra quyết định truy tìm.

   - Trường hợp người đang chấp hành tại cơ sở cai nghiện bắt buộc bỏ trốn thì Giám đốc cơ sở cai nghiện bắt buộc ra quyết định truy tìm đối tượng. Cơ quan Công an có trách nhiệm phối hợp với cơ sở cai nghiện bắt buộc trong việc truy tìm đối tượng để đưa người đó trở lại cơ sở cai nghiện bắt buộc.

   Và tại Khoản 2 Điều 32 Nghị định có quy định về xử lý kỷ luật khi vi phạm tại cơ sở cai nghiện bắt buộc như sau:

   Trong thời gian chấp hành quyết định áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, học viên vi phạm quy chế, nội quy của cơ sở cai nghiện bắt buộc thì bị kỷ luật bằng một trong các hình thức sau:

   a) Phê bình;

   b) Cảnh cáo;

   c) Giáo dục tại phòng kỷ luật.

   => Như vậy, theo quy định nêu trên thì trường hợp học viên đang trong thời gian chấp hành biện pháp cai nghiện bắt buộc mà bỏ trốn thì sẽ không bị tăng thời gian cai nghiện. Nhưng có thể sẽ bị áp dụng hình thức kỷ luật khác bạn nhé.

   Trân trọng.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn