Đặc tính cơ bản của mã định danh y tế

Ngày hỏi:02/10/2019

Xin chào. Hiện nay theo quy định mới nhất của Bộ Y tế về mã định danh y tế thì đặc tính cơ bản của mã định danh y tế là gì? Mong nhận được kết quả phản hồi!

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Đặc tính cơ bản của mã định danh y tế được quy định tại Điều 3 Quy chế ban hành kèm theo Quyết định 4376/QĐ-BYT 2019, cụ thể như sau:

   Mã định danh y tế quốc gia có những đặc tính cơ bản sau đây:

   1. Sẵn sàng: Luôn sẵn sàng bất cứ khi nào, bất cứ đâu để có thể được sử dụng.

   2. Có thể gán: Có thể gán ID cho một cá nhân bất cứ khi nào cần. Việc này sẽ được thực hiện bởi cơ quan nhà nước đủ thẩm quyền sau khi nhận được yêu cầu được xác thực hợp lệ cho ID mới.

   3. Ẩn danh: Có khả năng tạo ra một dãy số tùy ý, dãy số này được sử dụng để liên kết thông tin sức khỏe của một cá nhân cụ thể, nhưng không được sử dụng để định danh cá nhân đó.

   4. Nhận diện: Có khả năng định danh một cá nhân được liên kết với một mã định danh hợp lệ. Thông tin định danh có thể bao gồm các thông tin sau: họ và tên, ngày sinh, giới tính, địa chỉ, ... Thông tin này không được đưa vào mã định danh.

   5. Liên thông: Có khả năng liên kết các hồ sơ y tế trên các hệ thống khác nhau.

   6. Ánh xạ: Có khả năng tạo liên kết với các loại mã định danh khác.

   7. Duy nhất: Có khả năng định danh duy nhất cho một cá nhân.

   8. Xác thực: Có khả năng kiểm tra tính hợp lệ của mã định danh.

   Trên đây là nội dung quy định về vấn đề bạn thắc mắc.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn