Đang nhận tiền tuất có được BHYT miễn phí?

Ngày hỏi:06/11/2020

Xin quý đài cho tôi hỏi. Chồng tôi mất. Tôi được tiền tuất hàng tháng. Vậy tôi có được miễn phí bảo hiểm y tế không? Tôi xin cám ơn.

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Đang nhận tiền tuất có được BHYT miễn phí?
   (ảnh minh họa)
  • Điều 3 Nghị định 146/2018/NĐ-CP quy định:

   1. Cán bộ xã, phường, thị trấn đã nghỉ việc đang hưởng trợ cấp hằng tháng từ ngân sách nhà nước.

   2. Người đã thôi hưởng trợ cấp mất sức lao động đang hưởng trợ cấp hằng tháng từ ngân sách nhà nước.

   3. Người có công với cách mạng theo quy định tại Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng.

   4. Cựu chiến binh.

   5. Người tham gia kháng chiến và bảo vệ Tổ quốc.

   6. Đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp đương nhiệm.

   7. Trẻ em dưới 6 tuổi.

   8. Người thuộc diện hưởng trợ cấp bảo trợ xã hội hằng tháng theo quy định của pháp luật về người cao tuổi, người khuyết tật, đối tượng bảo trợ xã hội.

   9. Người thuộc hộ gia đình nghèo; người dân tộc thiểu số đang sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn; người đang sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn; người đang sinh sống tại xã đảo, huyện đảo và một số đối tượng khác.

   10. Người được phong tặng danh hiệu nghệ nhân nhân dân, nghệ nhân ưu tú thuộc họ gia đình có mức thu nhập bình quân đầu người hằng tháng thấp hơn mức lương cơ sở theo quy định của Chính phủ.

   11. Thân nhân của người có công với cách mạng là cha đẻ, mẹ đẻ, vợ hoặc chồng, con của liệt sỹ; người có công nuôi dưỡng liệt sỹ.

   12. Thân nhân của người có công với cách mạng, trừ các đối tượng quy định tại khoản 11 Điều này.

   13. Thân nhân của sỹ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sỹ quan, binh sỹ quân đội đang tại ngũ, sỹ quan, hạ sỹ quan nghiệp vụ và sỹ quan, hạ sỹ quan chuyên môn, kỹ thuật đang công tác trong lực lượng công an nhân dân, học viên công an nhân dân, hạ sỹ quan, người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân, học viên cơ yếu được hưởng chế độ, chính sách theo chế độ, chính sách đối với học viên ở các trường quân đội, công an, gồm:

   a) Cha đẻ, mẹ đẻ; cha đẻ, mẹ đẻ của vợ hoặc chồng; người nuôi dưỡng hợp pháp của bản thân, của vợ hoặc của chồng;

   b) Vợ hoặc chồng;

   c) Con đẻ, con nuôi hợp pháp từ trên 6 tuổi đến dưới 18 tuổi; con đẻ, con nuôi hợp pháp từ đủ 18 tuổi trở lên nếu còn tiếp tục đi học phổ thông.

   14. Người đã hiến bộ phận cơ thể người theo quy định của pháp luật về hiến ghép mô tạng.

   15. Người nước ngoài đang học tập tại Việt Nam được cấp học bổng từ ngân sách của Nhà nước Việt Nam.

   16. Người phục vụ người có công với cách mạng sống ở gia đình, gồm:

   a) Người phục vụ Bà mẹ Việt Nam anh hùng;

   b) Người phục vụ thương binh, bệnh binh suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên;

   c) Người phục vụ người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên.

   17. Người từ đủ 80 tuổi trở lên đang hưởng trợ cấp tuất hằng tháng theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội.

   Như vậy, trường hợp chị nếu không rơi vào trường hợp là thân nhân của đối tượng đặc biệt nêu trên thì không được miễn phí BHYT. Chị có thể đăng ký BHYT tự nguyện.

   Trân trọng


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn