Danh mục thuốc gây tê, gây mê thuộc phạm vi bảo hiểm y tế chi trả

Ngày hỏi:04/12/2019

Danh mục thuốc gây tê, gây mê thuộc phạm vi bảo hiểm y tế chi trả bao gồm những thuốc nào? Mong sớm nhận phản hồi. 

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Danh mục thuốc gây tê, gây mê thuộc phạm vi bảo hiểm y tế chi trả quy định tại Phụ lục 01 Thông tư 30/2018/TT-BYT, cụ thể như sau:

   STT

   Tên hoạt chất

   Đường dùng, dạng dùng

   Hạng bệnh viện

   Ghi chú

   1.1. Thuốc gây tê, gây mê

   1

   Atropin sulfat

   Tiêm

   +

   +

   +

   +

   2

   Bupivacain hydroclorid

   Tiêm

   +

   +

   +

   3

   Desfluran

   Dạng hít

   +

   +

   +

   4

   Dexmedetomidin

   Tiêm

   +

   +

   5

   Diazepam

   Tiêm

   +

   +

   +

   +

   Đối với phòng khám đa khoa và trạm y tế xã: Quỹ bảo hiểm y tế thanh toán điều trị cấp cứu.

   6

   Etomidat

   Tiêm

   +

   +

   +

   7

   Fentanyl

   Tiêm

   +

   +

   +

   8

   Halothan

   Đường hô hấp

   +

   +

   +

   9

   Isofluran

   Đường hô hấp

   +

   +

   +

   10

   Ketamin

   Tiêm

   +

   +

   +

   11

   Levobupivacain

   Tiêm

   +

   +

   12

   Lidocain hydroclodrid

   Tiêm, dùng ngoài

   +

   +

   +

   +

   Khí dung

   +

   +

   +

   13

   Lidocain + epinephrin (adrenalin)

   Tiêm

   +

   +

   +

   +

   14

   Lidocain + prilocain

   Dùng ngoài

   +

   +

   +

   +

   15

   Midazolam

   Tiêm

   +

   +

   +

   16

   Morphin

   Tiêm

   +

   +

   +

   17

   Oxy dược dụng

   Đường hô hấp, dạng khí lỏng hoặc nén

   +

   +

   +

   +

   18

   Pethidin

   Tiêm

   +

   +

   +

   19

   Procain hydroclorid

   Tiêm

   +

   +

   +

   +

   20

   Proparacain hydroclorid

   Tiêm, nhỏ mắt

   +

   +

   21

   Propofol

   Tiêm

   +

   +

   +

   22

   Ropivacain hydroclorid

   Tiêm

   +

   +

   +

   23

   Sevofluran

   Đường hô hấp, khí dung

   +

   +

   +

   24

   Sufentanil

   Tiêm

   +

   +

   +

   25

   Thiopental (muối natri)

   Tiêm

   +

   +

   +

   Phản hồi thông tin đến bạn.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn
  TỪ KHÓA NỔI BẬT