Danh mục thuốc hạ lipid máu thuộc phạm vi bảo hiểm y tế chi trả

Ngày hỏi:25/12/2019

Danh mục thuốc hạ lipid máu thuộc phạm vi bảo hiểm y tế chi trả bao gồm những thuốc nào? Nhờ hỗ trợ giúp.

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Danh mục thuốc hạ lipid máu thuộc phạm vi bảo hiểm y tế chi trả gồm những thuốc được quy định tại Phụ lục 01 Thông tư 30/2018/TT-BYT, cụ thể như sau:

   STT Tên hoạt chất Đường dùng, dạng dùng

   Hạng bệnh viện

   Ghi chú

   12.7. Thuốc hạ lipid máu

   566

   Atorvastatin

   Uống

   +

   +

   +

   567

   Atorvastatin + ezetimibe

   Uống

   +

   +

   568

   Bezafibrat

   Uống

   +

   +

   +

   569

   Ciprofibrat

   Uống

   +

   +

   +

   570

   Ezetimibe

   Uống

   +

   +

   571

   Fenofibrat

   Uống

   +

   +

   +

   572

   Fluvastatin

   Uống

   +

   +

   +

   573

   Gemfibrozil

   Uống

   +

   +

   +

   574

   Lovastatin

   Uống

   +

   +

   +

   575

   Pravastatin

   Uống

   +

   +

   +

   576

   Rosuvastatin

   Uống

   +

   +

   +

   577

   Simvastatin

   Uống

   +

   +

   +

   578

   Simvastatin + ezetimibe

   Uống

   +

   +

   Ban biên tập phản hồi thông tin đến bạn.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn