Danh mục thuốc hạn chế bán lẻ bao gồm những loại thuốc nào?

Ngày hỏi:28/10/2019

Liên quan đến việc quản lý hoạt động của ngành dược. Ban biên tập cho tôi hỏi: Danh mục thuốc hạn chế bán lẻ bao gồm những loại thuốc nào?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Danh mục thuốc hạn chế bán lẻ bao gồm những loại thuốc quy định tại Phụ lục III Thông tư 07/2018/TT-BYT hướng dẫn về kinh doanh dược của Luật dược và Nghị định 54/2017/NĐ-CP hướng dẫn Luật dược do Bộ Y tế ban hành, cụ thể như sau:

   TT

   Thành phần hoạt chất

   Đường dùng, dạng bào chế, giới hạn hàm lượng, nồng độ

   Các quy định cụ thể

   1

   Artesunat phối hợp với Amodiaquin hoặc piperaquin hoặc Mefloquin hoặc Pironaridin

   Uống: các dạng

   Thuốc điều trị sốt rét

   2

   Artemether phối hợp với Lumefantrin

   Uống: các dạng

   Thuốc điều trị sốt rét

   3

   Piperaquin phối hợp với Dihydroartemisinin

   Uống: các dạng

   Thuốc điều trị sốt rét

   4

   Isoniazid đơn thành phần hoặc phối hợp với Rifampicin và/hoặc Pyrazinamid

   Uống: các dạng

   Thuốc điều trị lao

   5

   Pyrazinamid đơn thành phần hoặc phối hợp với Rifampicin, Isoniazid

   Uống: các dạng

   Thuốc điều trị lao

   6

   Ethambutol đơn thành phần hoặc phối hợp với Rifampicin, Isoniazid

   Uống: các dạng

   Thuốc điều trị lao

   7

   Streptomycin

   Đường tiêm: các dạng

   Thuốc điều trị lao

   8

   Kanamycin

   Đường tiêm: các dạng

   Thuốc điều trị lao

   9

   Amikacin

   Đường tiêm: các dạng

   Thuốc điều trị lao

   10

   Capreomycin

   Đường tiêm: các dạng

   Thuốc điều trị lao

   11

   Prothionamid

   Uống: các dạng

   Thuốc điều trị lao

   12

   Cycloserin

   Uống: các dạng

   Thuốc điều trị lao

   13

   Para aminosalicylic acid (PAS)

   Uống: các dạng

   Thuốc điều trị lao

   14

   Levofloxacin

   Uống: các dạng

   Thuốc điều trị lao

   15

   Moxifloxacin

   Uống: các dạng

   Thuốc điều trị lao

   16

   Abacavir đơn thành phần hoặc phối hợp với Lamivudin

   Uống: các dạng

   Thuốc điều trị HIV

   17

   Efavirenz đơn thành phần hoặc phối hợp với Tenofovir, Emtricitabin

   Uống: các dạng

   Thuốc điều trị HIV

   18

   Lamivudin đơn thành phần hoặc phối hợp với (Tenofovir, hoặc/và Efavirenz, hoặc/và Zidovudin, hoặc/và Nevirapin)

   Uống: các dạng

   Thuốc điều trị HIV

   19

   Ritonavir đơn thành phần hoặc phối hợp với Lopinavir

   Uống: các dạng

   Thuốc điều trị HIV

   20

   Nevirapine

   Uống: các dạng

   Thuốc điều trị HIV

   21

   Tenofovir

   Uống: các dạng

   Thuốc điều trị HIV

   22

   Zidovudin

   Uống: các dạng

   Thuốc điều trị HIV

   23

   Các thuốc được Bộ Y tế cấp giấy đăng ký lưu hành quản lý đặc biệt trong đó có yêu cầu hạn chế bán lẻ

   Ban biên tập phản hồi thông tin đến bạn.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn
  TỪ KHÓA NỔI BẬT