Danh mục thuốc hóa chất điều trị ung thư thuộc phạm vi bảo hiểm y tế chi trả

Ngày hỏi:19/12/2019

Liên quan đến chính sách bảo hiểm y tế cho người bệnh khi điều trị ung thư, nhờ cung cấp giùm mình thông tin: Hóa chất điều trị ung thư thuộc phạm vi bảo hiểm y tế chi trả gồm những thuốc nào?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Hóa chất điều trị ung thư thuộc phạm vi bảo hiểm y tế chi trả gồm những thuốc quy định tại Phụ lục 01 Thông tư 30/2018/TT-BYT, cụ thể như sau:

   Hạng bệnh viện ​

   STT

   Tên hoạt chất

   Đường dùng, dạng dùng

   Hạng bệnh viện

   Ghi chú

   8.1. Hóa chất

   340

   Arsenic trioxid

   Tiêm

   +

   +

   341

   Bendamustine

   Tiêm truyền

   +

   +

   Quỹ bảo hiểm y tế thanh toán điều trị bệnh bạch cầu lymphô mạn binet B/C không phù hợp hóa trị với Fludarabin; U lymphô không Hodgkin, diễn tiến chậm, tiến triển sau điều trị với Rituximab; thanh toán 50%.

   342

   Bleomycin

   Tiêm

   +

   +

   343

   Bortezomib

   Tiêm

   +

   +

   344

   Busulfan

   Tiêm, uống

   +

   +

   345

   Capecitabin

   Uống

   +

   +

   346

   Carboplatin

   Tiêm

   +

   +

   347

   Carmustin

   Tiêm

   +

   Quỹ bảo hiểm y tế thanh toán 50%.

   348

   Cisplatin

   Tiêm

   +

   +

   349

   Cyclophosphamid

   Tiêm, uống

   +

   +

   350

   Cytarabin

   Tiêm

   +

   +

   351

   Dacarbazin

   Tiêm

   +

   +

   352

   Dactinomycin

   Tiêm

   +

   +

   353

   Daunorubicin

   Tiêm

   +

   +

   354

   Decitabin

   Tiêm

   +

   Quỹ bảo hiểm y tế thanh toán 50%.

   355

   Docetaxel

   Tiêm

   +

   +

   356

   Doxorubicin

   Tiêm

   +

   +

   Quỹ bảo hiểm y tế thanh toán 50% đối với dạng liposome; thanh toán 100% đối với các dạng khác.

   357

   Epirubicin hydroclorid

   Tiêm

   +

   +

   358

   Etoposid

   Tiêm, uống

   +

   +

   359

   Everolimus

   Tiêm, uống

   +

   +

   Quỹ bảo hiểm y tế thanh toán 50% đối với điều trị ung thư; thanh toán 100% đối với các trường hợp khác.

   360

   Fludarabin

   Tiêm, uống

   +

   +

   361

   Fluorouracil (5-FU)

   Tiêm, dùng ngoài

   +

   +

   362

   Gemcitabin

   Tiêm

   +

   +

   363

   Hydroxyurea

   (Hydroxycarbamid)

   Uống

   +

   +

   364

   Idarubicin

   Tiêm

   +

   +

   365

   Ifosfamid

   Tiêm

   +

   +

   366

   Irinotecan

   Tiêm

   +

   +

   367

   L-asparaginase

   Tiêm

   +

   +

   Quỹ bảo hiểm y tế thanh toán 50% đối với dạng L-asparaginase erwinia; thanh toán 100% đối với các dạng khác.

   368

   Melphalan

   Tiêm, uống

   +

   +

   369

   Mercaptopurin

   Uống

   +

   +

   370

   Mesna

   Tiêm

   +

   +

   371

   Methotrexat

   Tiêm, uống

   +

   +

   -

   372

   Mitomycin

   Tiêm

   +

   +

   373

   Mitoxantron

   Tiêm

   +

   +

   374

   Oxaliplatin

   Tiêm

   +

   +

   375

   Paclitaxel

   Tiêm

   +

   +

   Quỹ bảo hiểm y tế thanh toán 50% đối với dạng liposome và dạng polymeric micelle; thanh toán 100% đối với các dạng khác.

   376

   Pemetrexed

   Tiêm

   +

   Quỹ bảo hiểm y tế thanh toán ung thư phổi không tế bào nhỏ, ung thư trung biểu mô màng phổi ác tính; thanh toán 50%.

   377

   Procarbazin

   Uống

   +

   +

   378

   Tegafur-uracil

   (UFT hoặc UFUR)

   Uống

   +

   +

   379

   Tegafur + gimeracil + oteracil kali

   Uống

   +

   +

   Quỹ bảo hiểm y tế thanh toán điều trị ung thư dạ dày di căn; thanh toán 70%.

   380

   Temozolomid

   Uống

   +

   +

   381

   Tretinoin

   (All-trans retinoic acid)

   Uống

   +

   +

   382

   Vinblastin sulfat

   Tiêm

   +

   +

   383

   Vincristin sulfat

   Tiêm

   +

   +

   384

   Vinorelbin

   Tiêm, uống

   +

   +

   Ban biên tập phản hồi thông tin đến bạn.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.

  Có thể bạn quan tâm:
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn