Danh mục thuốc nhóm beta-lactam thuộc phạm vi bảo hiểm y tế chi trả

Ngày hỏi:06/12/2019

Danh mục thuốc nhóm beta-lactam thuộc phạm vi bảo hiểm y tế chi trả bao gồm những thuốc nào? Mong sớm nhận phản hồi của Ban biên tập. 

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Danh mục thuốc nhóm beta-lactam thuộc phạm vi bảo hiểm y tế chi trả quy định tại Phụ lục 01 Thông tư 30/2018/TT-BYT, cụ thể như sau:

   STT

   Tên hoạt chất

   Đường dùng, dạng dùng

   Hạng bệnh viện

   Ghi chú

   6.2.1. Thuốc nhóm beta-lactam

   168

   Amoxicilin

   Uống

   +

   +

   +

   +

   169

   Amoxicilin + acid clavulanic

   Tiêm

   +

   +

   +

   Uống

   +

   +

   +

   +

   170

   Amoxicilin + sulbactam

   Tiêm

   +

   +

   +

   Quỹ bảo hiểm y tế thanh toán trong điều trị viêm tai giữa hoặc viêm phổi cộng đồng.

   171

   Ampicilin (muối natri)

   Tiêm

   +

   +

   +

   +

   172

   Ampicilin + sulbactam

   Tiêm

   +

   +

   +

   +

   173

   Benzathin benzylpenicilin

   Tiêm

   +

   +

   +

   +

   174

   Benzylpenicilin

   Tiêm

   +

   +

   +

   +

   175

   Cefaclor

   Uống

   +

   +

   +

   +

   176

   Cefadroxil

   Uống

   +

   +

   +

   +

   177

   Cefalexin

   Uống

   +

   +

   +

   +

   178

   Cefalothin

   Tiêm

   +

   179

   Cefamandol

   Tiêm

   +

   +

   +

   180

   Cefazolin

   Tiêm

   +

   +

   +

   181

   Cefdinir

   Uống

   +

   +

   +

   182

   Cefepim

   Tiêm

   +

   +

   Quỹ bảo hiểm y tế thanh toán tại Bệnh viện hạng đặc biệt, hạng I, II, bệnh viện chuyên khoa lao và bệnh phổi.

   183

   Cefixim

   Uống

   +

   +

   +

   184

   Cefmetazol

   Tiêm

   +

   +

   +

   185

   Cefoperazon

   Tiêm

   +

   +

   +

   186

   Cefoperazon + sulbactam

   Tiêm

   +

   +

   187

   Cefotaxim

   Tiêm

   +

   +

   +

   188

   Cefotiam

   Tiêm

   +

   +

   189

   Cefoxitin

   Tiêm

   +

   +

   +

   190

   Cefpirom

   Tiêm

   +

   +

   Quỹ bảo hiểm y tế thanh toán tại Bệnh viện hạng đặc biệt, hạng I, II, bệnh viện chuyên khoa lao và bệnh phổi.

   191

   Cefpodoxim

   Uống

   +

   +

   +

   192

   Cefradin

   Tiêm

   +

   +

   +

   Uống

   +

   +

   +

   +

   193

   Ceftazidim

   Tiêm

   +

   +

   +

   194

   Ceftibuten

   Tiêm, uống

   +

   +

   +

   195

   Ceftizoxim

   Tiêm

   +

   +

   +

   196

   Ceftriaxon

   Tiêm

   +

   +

   Quỹ bảo hiểm y tế thanh toán tại Bệnh viện hạng đặc biệt, hạng I, II, bệnh viện chuyên khoa lao và bệnh phổi.

   197

   Cefuroxim

   Tiêm

   +

   +

   +

   Uống

   +

   +

   +

   +

   198

   Cloxacilin

   Tiêm, uống

   +

   +

   +

   +

   199

   Doripenem*

   Tiêm

   +

   +

   200

   Ertapenem*

   Tiêm

   +

   +

   201

   Imipenem + cilastatin*

   Tiêm

   +

   +

   Quỹ bảo hiểm y tế thanh toán tại Bệnh viện hạng đặc biệt, hạng I, II; bệnh viện chuyên khoa lao và bệnh phổi.

   202

   Meropenem*

   Tiêm

   +

   +

   Quỹ bảo hiểm y tế thanh toán tại Bệnh viện hạng đặc biệt, hạng I, II; bệnh viện chuyên khoa lao và bệnh phổi.

   203

   Oxacilin

   Tiêm, uống

   +

   +

   +

   +

   204

   Piperacilin

   Tiêm

   +

   +

   +

   205

   Piperacilin + tazobactam

   Tiêm

   +

   +

   Quỹ bảo hiểm y tế thanh toán tại Bệnh viện hạng đặc biệt, hạng I, II, bệnh viện chuyên khoa lao và bệnh phổi.

   206

   Phenoxy methylpenicilin

   Uống

   +

   +

   +

   +

   207

   Procain benzylpenicilin

   Tiêm

   +

   +

   +

   +

   208

   Sultamicillin (Ampicilin + sulbactam)

   Uống

   +

   +

   +

   +

   209

   Ticarcillin + acid clavulanic

   Tiêm

   +

   +

   Quỹ bảo hiểm y tế thanh toán tại Bệnh viện hạng đặc biệt, hạng I, II; bệnh viện chuyên khoa lao và bệnh phổi.

   Phản hồi thông tin đến bạn.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn