Danh mục thuốc thuốc chống dị ứng và dùng trong các trường hợp quá mẫn thuộc phạm vi bảo hiểm y tế chi trả

Ngày hỏi:06/12/2019

Liên quan đến việc danh mục các thuốc thuộc danh mục thuộc phạm vi bảo hiểm y tế chi trả, cho tôi hỏi: Danh mục thuốc thuốc chống dị ứng và dùng trong các trường hợp quá mẫn thuộc phạm vi bảo hiểm y tế chi trả bao gồm những thuốc nào? 

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Danh mục thuốc thuốc chống dị ứng và dùng trong các trường hợp quá mẫn thuộc phạm vi bảo hiểm y tế chi trả quy định tại Phụ lục 01 Thông tư 30/2018/TT-BYT, cụ thể như sau:

   STT

   Tên hoạt chất

   Đường dùng, dạng dùng

   Hạng bệnh viện

   3. THUỐC CHỐNG DỊ ỨNG VÀ DÙNG TRONG CÁC TRƯỜNG HỢP QUÁ MẪN

   94

   Alimemazin

   Uống

   +

   +

   +

   +

   95

   Bilastine

   Uống

   +

   +

   +

   96

   Cetirizin

   Uống

   +

   +

   +

   +

   97

   Cinnarizin

   Uống

   +

   +

   +

   +

   98

   Chlorpheniramin (hydrogen maleat)

   Uống

   +

   +

   +

   +

   99

   Chlorpheniramin + dextromethorphan

   Uống

   +

   +

   +

   +

   100

   Chlorpheniramin + phenylephrin

   Uống

   +

   +

   +

   101

   Desloratadin

   Uống

   +

   +

   +

   102

   Dexchlorpheniramin

   Uống

   +

   +

   +

   +

   Tiêm

   +

   +

   +

   103

   Diphenhydramin

   Tiêm, uống

   +

   +

   +

   +

   104

   Ebastin

   Uống

   +

   +

   +

   105

   Epinephrin (adrenalin)

   Tiêm

   +

   +

   +

   +

   106

   Fexofenadin

   Uống

   +

   +

   +

   107

   Ketotifen

   Uống

   +

   +

   +

   Nhỏ mắt

   +

   +

   108

   Levocetirizin

   Uống

   +

   +

   +

   109

   Loratadin

   Uống

   +

   +

   +

   +

   110

   Loratadin + pseudoephedrin

   Uống

   +

   +

   111

   Mequitazin

   Uống

   +

   +

   +

   112

   Promethazin hydroclorid

   Tiêm, uống, dùng ngoài

   +

   +

   +

   +

   113

   Rupatadine

   Uống

   +

   +

   +

   Ban biên tập phản hồi thông tin đến bạn.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn