Đi khám bệnh muộn hơn 5 ngày trong giấy hẹn thì có được không?

Ngày hỏi:01/04/2021

Tôi có khám bệnh tại BV quận 1, phát hiện suy tim nay đã được xuất viện. Bác sĩ có hẹn khám lại 26/3/2021 đi khám nhưng do quên nên 1/4 tôi mới đi khám có được không?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Mẫu 05 Ban hành kèm theo Nghị định 146/2018/NĐ-CP quy định về Giấy hẹn khám lại như sau:

   CƠ QUAN CHỦ QUẢN (BYT/SYT/....)
   TÊN SỞ KHÁM BỆNH CHỮA BỆNH
   -------

   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
   ---------------

   Số: ...........

   GIẤY HẸN KHÁM LẠI

   Họ tên người bệnh: ................................................................Nam □ Nữ □

   Sinh ngày: ..../........ / .........................

   Địa chỉ: ...............................................................................................................................

   Số thẻ bảo hiểm y tế :

   Hạn sử dụng: Từ .../.../.... Đến .../.../....

   Ngày khám bệnh: .../.../....

   Ngày vào viện: .../.../.... Ngày ra viện: .../.../....

   Chẩn đoán: .........................................................................................................................

   ............................................................................................................................................

   Bệnh kèm theo: ..................................................................................................................

   Hẹn khám lại vào giờ ... ngày .... tháng .... năm ……… , hoặc đến bất kỳ thời gian nào trước ngày hẹn khám lại nếu có dấu hiệu (triệu chứng) bất thường.

   Giấy hẹn khám lại chỉ có giá trị sử dụng 01 lần trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày hẹn khám lại./.


   BÁC SĨ, Y SĨ KHÁM BỆNH
   (Ký tên)

   ...., ngày ... tháng .... năm ...
   ĐẠI DIỆN CƠ SỞ KHÁM BỆNH CHỮA BỆNH
   (Ký tên, đóng dấu)

   => Căn cứ mẫu giấy trên thì giấy hẹn khám lại có giá trị sử dụng 01 lần trong thời gian 10 ngày làm việc, kể từ ngày hẹn khám lại. Do đó, anh bị trễ hẹn 05 ngày thì vẫn có thể đến khám bình thường.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn