Điều kiện bảo quản và hạn sử dụng của huyết tương tươi và huyết tương tươi đông lạnh

Ngày hỏi:15/12/2018

Tôi được biết huyết tương là một trong hai thành phần chính của mô máu, là dịch chứa các thành phần vô hình và hòa tan rất nhiều protein, hormone và các chất khác. Liên quan đến vấn đề này Ban biên tập cho tôi hỏi: Điều kiện bảo quản và hạn sử dụng của huyết tương tươi và huyết tương tươi đông lạnh được quy định như thế nào?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Điều kiện bảo quản và hạn sử dụng của huyết tương tươi và huyết tương tươi đông lạnh quy định tại Khoản 3 Điều 33 Thông tư 26/2013/TT- BYT, cụ thể như sau:

   - Bảo quản ở nhiệt độ từ âm 18oC (-18oC) đến âm 25oC (-25oC): hạn sử dụng của huyết tương không quá 12 tháng kể từ thời điểm lấy máu hoặc gạn tách huyết tương;

   - Bảo quản ở nhiệt độ từ âm 25oC (-25oC) trở xuống: hạn sử dụng của huyết

   tương không quá 24 tháng kể từ thời điểm lấy máu hoặc gạn tách huyết tương;

   - Đối với chế phẩm huyết tương tươi và huyết tương tươi đông lạnh đã làm tan đông:

   + Bảo quản ở nhiệt độ từ 2oC đến 6oC: phải sử dụng ngay trong vòng 06 giờ tính từ thời điểm bắt đầu làm tan đông; phải thay nhãn phù hợp (huyết tương) nếu bảo quản trên 06 giờ;

   + Không được đông lạnh lại huyết tương tươi đông lạnh đã làm tan đông.

   Ban biên tập phản hồi thông tin đến bạn.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn