Điều kiện cấp chứng chỉ hành nghề dược năm 2017

Ngày hỏi:13/03/2017

Điều kiện cấp chứng chỉ hành nghề dược năm 2017. Em là dược sĩ đại học mới ra trường, hiện giờ em đang bán thuốc cho nhà thuốc GPP, vậy cho em hỏi em có được cấp chứng chỉ hành nghề dược sau 5 năm bán thuốc không? Mong nhận được tư vấn của Ban biên tập Thư Ký Luật. Chân thành cảm ơn!

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Điều kiện cấp chứng chỉ hành nghề dược năm 2017
   (ảnh minh họa)
  • Điều 13 Luật Dược 2016 quy định về điều kiện cấp Chứng chỉ hành nghề dược như sau:

   1. Có văn bằng, chứng chỉ, giấy chứng nhận chuyên môn (sau đây gọi chung là văn bằng chuyên môn) được cấp hoặc công nhận tại Việt Nam phù hợp với vị trí công việc và cơ sở kinh doanh dược bao gồm:

   a) Bằng tốt nghiệp đại học ngành dược (sau đây gọi là Bằng dược sỹ);

   b) Bằng tốt nghiệp đại học ngành y đa khoa;

   c) Bằng tốt nghiệp đại học ngành y học cổ truyền hoặc đại học ngành dược cổ truyền;

   d) Bằng tốt nghiệp đại học ngành sinh học;

   đ) Bằng tốt nghiệp đại học ngành hóa học;

   e) Bằng tốt nghiệp cao đẳng ngành dược;

   g) Bằng tốt nghiệp trung cấp ngành dược;

   h) Bằng tốt nghiệp cao đẳng, trung cấp ngành y;

   i) Bằng tốt nghiệp trung cấp y học cổ truyền hoặc dược cổ truyền;

   k) Văn bằng, chứng chỉ sơ cấp dược;

   l) Giấy chứng nhận về lương y, giấy chứng nhận về lương dược, giấy chứng nhận bài thuốc gia truyền hoặc văn bằng, chứng chỉ, giấy chứng nhận khác về y dược cổ truyền được cấp trước ngày Luật này có hiệu lực.

   Việc áp dụng Điều kiện về văn bằng, chứng chỉ, giấy chứng nhận quy định tại Điểm l Khoản này do Bộ trưởng Bộ Y tế quy định phù hợp với Điều kiện phát triển kinh tế - xã hội và nhu cầu khám bệnh, chữa bệnh của Nhân dân ở từng địa phương trong từng thời kỳ.

   2. Có thời gian thực hành tại cơ sở kinh doanh dược, bộ phận dược của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, trường đào tạo chuyên ngành dược, cơ sở nghiên cứu dược, cơ sở kiểm nghiệm thuốc, nguyên liệu làm thuốc, cơ quan quản lý về dược hoặc văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài hoạt động trong lĩnh vực dược tại Việt Nam (sau đây gọi chung là cơ sở dược); cơ sở khám bệnh, chữa bệnh phù hợp với chuyên môn của người hành nghề theo quy định sau đây:

   a) Đối với người bị thu hồi Chứng chỉ hành nghề dược theo quy định tại Khoản 9 Điều 28 của Luật này thì không yêu cầu thời gian thực hành nhưng phải cập nhật kiến thức chuyên môn về dược;

   b) Đối với người có trình độ chuyên khoa sau đại học phù hợp với phạm vi hành nghề thì được giảm thời gian thực hành theo quy định của Chính phủ;

   c) Đối với người có văn bằng chuyên môn quy định tại Điểm l Khoản 1 Điều 13 của Luật này thì thời gian thực hành theo quy định của Bộ trưởng Bộ Y tế.

   3. Có giấy chứng nhận đủ sức khỏe để hành nghề dược do cơ sở y tế có thẩm quyền cấp.

   4. Không thuộc một trong các trường hợp sau đây:

   a) Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự, đang chấp hành bản án, quyết định của Tòa án; trong thời gian bị cấm hành nghề, cấm làm công việc liên quan đến hoạt động dược theo bản án, quyết định của Tòa án;

   b) Bị hạn chế năng lực hành vi dân sự.

   5. Đối với người tự nguyện xin cấp Chứng chỉ hành nghề dược theo hình thức thi, phải đáp ứng đủ Điều kiện theo quy định tại Điều này.

   Theo đó, đối với trường hợp của bạn. Bạn tốt nghiệp đại học ngành dược và có thời gian thực hành tại cơ sở dược (đang bán thuốc cho nhà thuốc GPP); có giấy chứng nhận đủ sức khỏe để hành nghề dược do cơ sở y tế có thẩm quyền cấp là đủ điều kiện được cấp Chứng chỉ hành nghề dược.

   Trên đây là tư vấn của Ban biên tập Thư Ký Luật về điều kiện cấp chứng chỉ hành nghề dược năm 2017. Bạn nên tham khảo chi tiết Luật Dược 2016 để nắm rõ quy định này.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  Điều kiện cấp chứng chỉ hành nghề dược năm 2017. Tôilà dược sĩ trung cấp ra trường được 3 năm, hiện giờ em đang bán thuốc cho nhà thuốc GPP và nhân viên y tế trường học, vậy cho Tôi hỏi Tôi có được cấp chứng chỉ hành nghề dược sau 3 năm bán thuốc và 7 năm công tác y tế trường học không? Mong nhận được tư vấn của Ban biên tập Thư Ký Luật. Chân thành cảm ơn!
  Phạm Thị Hồng Huệ (3 năm trước) Thích 1 | Trả lời
  Điều kiện của bạn ho&#224;n to&#224;n đủ để được cấp chứng chỉ h&#224;nh nghề dược với dược sĩ trung cấp theo quy định tại Điều 13 Luật Dược 2016. Cụ thể điều kiện gồm c&#243;:<br/><br/>1. C&#243; văn bằng, chứng chỉ, giấy chứng nhận chuy&#234;n m&#244;n (sau đ&#226;y gọi chung l&#224; văn bằng chuy&#234;n m&#244;n) được cấp hoặc c&#244;ng nhận tại Việt Nam ph&#249; hợp với vị tr&#237; c&#244;ng việc v&#224; cơ sở kinh doanh. -&gt; Trường hợp n&#224;y bạn đ&#227; c&#243; văn bằng trung cấp dược n&#234;n đ&#225;p ứng được y&#234;u cầu theo Điểm h Điều 13.<br/><br/>2. C&#243; thời gian thực h&#224;nh tại cơ sở kinh doanh dược, bộ phận dược của cơ sở kh&#225;m bệnh, chữa bệnh, trường đ&#224;o tạo chuy&#234;n ng&#224;nh dược, cơ sở nghi&#234;n cứu dược, cơ sở kiểm nghiệm thuốc, nguy&#234;n liệu l&#224;m thuốc, cơ quan quản l&#253; về dược hoặc văn ph&#242;ng đại diện của thương nh&#226;n nước ngo&#224;i hoạt động trong lĩnh vực dược tại Việt Nam (sau đ&#226;y gọi chung l&#224; cơ sở dược); cơ sở kh&#225;m bệnh, chữa bệnh ph&#249; hợp với chuy&#234;n m&#244;n của người h&#224;nh nghề. -&gt; Theo như bạn tr&#236;nh b&#224;y th&#236; bạn đ&#227; c&#243; thời gian b&#225;n thuốc 3 năm v&#224; 7 năm c&#244;ng t&#225;c y tế trường học n&#234;n ho&#224;n to&#224;n đ&#225;p ứng điều kiện. Việc c&#242;n lại của bạn l&#224; phải xin x&#225;c nhận của người đứng đầu nơi bạn l&#224;m việc.<br/><br/>3. C&#243; giấy chứng nhận đủ sức khỏe để h&#224;nh nghề dược do cơ sở y tế c&#243; thẩm quyền cấp.<br/><br/>4. Kh&#244;ng thuộc một trong c&#225;c trường hợp sau đ&#226;y:<br/><br/>a) Đang bị truy cứu tr&#225;ch nhiệm h&#236;nh sự, đang chấp h&#224;nh bản &#225;n, quyết định của T&#242;a &#225;n; trong thời gian bị cấm h&#224;nh nghề, cấm l&#224;m c&#244;ng việc li&#234;n quan đến hoạt động dược theo bản &#225;n, quyết định của T&#242;a &#225;n;<br/><br/>b) Bị hạn chế năng lực h&#224;nh vi d&#226;n sự.<br/><br/>5. Đối với người tự nguyện xin cấp Chứng chỉ h&#224;nh nghề dược theo h&#236;nh thức thi, phải đ&#225;p ứng đủ Điều kiện theo quy định tại Điều n&#224;y.<br/><br/>Đối chiếu với quy định n&#234;u tr&#234;n, bạn ho&#224;n to&#224;n c&#243; đủ điều kiện để cấp chứng chỉ h&#224;nh nghề dược. Bạn n&#234;n tham khảo th&#234;m c&#225;c điều khoản kh&#225;c của Luật Dược 2016 để hiểu r&#245; hơn c&#225;c quy định li&#234;n quan.<br/><br/>Tr&#226;n trọng!
  Văn Hùng Phương (3 năm trước) Thích 0 | Trả lời
  E l&#224; dsđh,hiện e đang l&#224;m cho pkđk.sau 2năm e c&#243; đủ đk để xin cấp cchn ko ạ?
  Hoàng Công Chiến (3 năm trước) Thích 0 | Trả lời
  cho 1 bằng trung mở dk mấy quầy thuốc ah
  Lê Thị Hải (2 năm trước) Thích 0 | Trả lời
  E tốt nghi&#234;p cd duoc v&#224; đi lam hơn 1 năm tại nh&#224; thuốc. H e lm hồ sơ xin cấp cchn đc k ạ. Hay e phải đợi đủ 18 th&#225;g lm việc sau khi tốt nghiệp mới đc xin cấp cchn ạ
  Phan Huỳnh Ngân (2 năm trước) Thích 0 | Trả lời
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn