Điều kiện cấp giấy phép hoạt động đối với phòng khám đa khoa được quy định thế nào?

Ngày hỏi:04/10/2016

Điều kiện cấp giấy phép hoạt động đối với phòng khám đa khoa được quy định thế nào? Chào Ban biên tập Thư Ký Luật. Tôi tên là Phương, tôi có vấn đề thắc mắc cần Ban biên tập tư vấn như sau: Hiện tại, tôi có liên kết với một đơn vị nước ngoài, dự định mở phòng khám đa khoa quốc tế nhưng chưa nắm rõ điều kiện mở phòng khám đa khoa thế nào? Mong nhận được sự tư vấn của Ban biên tập Thư Ký Luật qua email: phuong***@gmail.com. Chân thành cảm ơn!

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Điều kiện cấp giấy phép hoạt động đối với phòng khám đa khoa được quy định chi tiết tại Điều 24 Văn bản hợp nhất 01/VBHN-BYT năm 2016. Cụ thể như sau:

   1. Quy mô phòng khám đa khoa:

   Phòng khám đa khoa phải đáp ứng ít nhất các điều kiện sau:

   a) Có ít nhất 02 trong 04 chuyên khoa nội, ngoại, sản, nhi;

   b) Phòng cấp cứu;

   c) Buồng tiểu phẫu;

   d) Phòng lưu người bệnh;

   đ) Cận lâm sàng: Có hai bộ phận xét nghiệm và chẩn đoán hình ảnh;

   2. Cơ sở vật chất:

   a) Có nơi tiếp đón, phòng cấp cứu, phòng lưu người bệnh, phòng khám chuyên khoa và buồng tiểu phẫu. Các phòng khám trong phòng khám đa khoa phải đáp ứng các yêu cầu ít nhất về diện tích như sau:

   - Phòng cấp cứu có diện tích ít nhất 12m2;

   - Phòng lưu người bệnh có diện tích ít nhất 15m2; có ít nhất từ 02 giường lưu trở lên, nếu có từ 03 giường lưu trở lên thì diện tích mỗi giường ít nhất là 05m2;

   - Các phòng khám chuyên khoa và buồng tiểu phẫu có diện tích ít nhất 10m2.

   Riêng đối với phòng khám đa khoa khu vực của Nhà nước phải bảo đảm tiêu chuẩn thiết kế quy định tại Quyết định số 1327/2002/QĐ-BYT ngày 18 tháng 4 năm 2002 của Bộ trưởng Bộ Y tế;

   b) Bảo đảm các điều kiện về an toàn bức xạ, quản lý chất thải y tế, phòng cháy chữa cháy theo quy định của pháp luật;

   c) Bảo đảm có đủ điện, nước và các điều kiện khác để phục vụ chăm sóc người bệnh.

   3. Thiết bị y tế:

   Có đủ thiết bị, dụng cụ y tế phù hợp với phạm vi hoạt động chuyên môn mà phòng khám đa khoa đăng ký.

   4. Tổ chức nhân sự:

   a) Số lượng bác sỹ làm việc toàn thời gian (cơ hữu) phải đạt tỷ lệ ít nhất là 50% trên tổng số bác sỹ của phòng khám đa khoa;

   b) Người chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật của phòng khám đa khoa phải đáp ứng các điều kiện sau:

   - Là bác sỹ có chứng chỉ hành nghề phù hợp với ít nhất một trong các chuyên khoa mà phòng khám đa khoa đăng ký;

   - Có thời gian khám bệnh, chữa bệnh ít nhất là 54 tháng. Việc phân công, bổ nhiệm người chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật của phòng khám đa khoa phải được thể hiện bằng văn bản;

   - Là người làm việc toàn thời gian tại phòng khám đa khoa;

   c) Ngoài người chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật của phòng khám đa khoa, các đối tượng khác làm việc trong phòng khám đa khoa nếu có thực hiện việc khám bệnh, chữa bệnh thì phải có chứng chỉ hành nghề và chỉ được thực hiện việc khám bệnh, chữa bệnh trong phạm vi công việc được phân công. Việc phân công phải phù hợp với phạm vi hoạt động chuyên môn được ghi trong chứng chỉ hành nghề của người đó.

   5. Phạm vi hoạt động chuyên môn:

   Hành nghề theo phạm vi hoạt động chuyên môn được Giám đốc Sở Y tế tỉnh phê duyệt.

   Trên đây là quy định về điều kiện cấp giấy phép hoạt động đối với phòng khám đa khoa. Bạn nên tham khảo chi tiết Văn bản hợp nhất 01/VBHN-BYT năm 2016 để nắm rõ quy định này.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn