điều kiện chuyển từ ngạch bác sĩ chính chuyển sang ngạch giảng viên chính

Ngày hỏi:02/04/2016

Từ ngạch bác sĩ chính chuyển sang ngạch giảng viên chính thì tôi cần những điều kiện nào? (tôi đã chuyển công tác từ ngành y tế sang giảng dạy ở ngành giáo dục)

  Nội dung này được Sở Nội vụ thành phố Đà Nẵng tư vấn như sau:

  • Tại Khoản 2, Điều 5 Thông tư số 36/2014/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 28 tháng 11 năm 2014 của Liên Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Nội vụ quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục đại học công lập quy định tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bồi dưỡng của chức danh nghề nghiệp giảng viên chính như sau:

   a) Có bằng thạc sĩ trở lên phù hợp với vị trí việc làm, chuyên ngành giảng dạy;

   b) Có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho giảng viên;

   c) Có chứng chỉ bồi dưỡng giảng viên chính (hạng II);

   d) Có trình độ ngoại ngữ bậc 3 (B1) theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam (tương đương trình độ C hoặc trình độ B1);

   Đối với giảng viên dạy ngoại ngữ thì trình độ ngoại ngữ thứ hai phải đạt bậc 3 (B1) theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam;

   đ) Có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11 tháng 3 năm 2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin.


  Nguồn:

  Website Sở Nội vụ thành phố Đà nẵng
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn