Điều kiện cơ sở vật chất của phòng khám đa khoa

Ngày hỏi:27/08/2019

Đối với việc mở phòng khám đa khoa thì pháp luật yêu cầu điều kiện cơ sở vật chất như thế nào? Tôi muốn hỏi do diện tích không lớn tôi muốn gộp phòng cấp cứu và phòng lưu người bệnh vào làm một có được không? 

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Khoản 6 Điều 1 Nghị định 109/2016/NĐ-CP quy định:

   Điều kiện cấp giấy phép hoạt động đối với phòng khám đa khoa

   Ngoài việc đáp ứng các điều kiện quy định tại Điều 23a Nghị định này, phòng khám đa khoa phải đáp ứng thêm các điều kiện sau:

   1. Quy mô phòng khám đa khoa:

   a) Có ít nhất 02 trong 04 chuyên khoa nội, ngoại, sản, nhi;

   b) Có bộ phận cận lâm sàng (xét nghiệm và chẩn đoán hình ảnh).

   2. Cơ sở vật chất: Có phòng cấp cứu, phòng lưu người bệnh, phòng khám chuyên khoa và phòng tiểu phẫu (nếu thực hiện tiểu phẫu). Các phòng khám trong phòng khám đa khoa phải có đủ diện tích để thực hiện kỹ thuật chuyên môn.

   3. Thiết bị y tế: Có hộp thuốc chống sốc và đủ thuốc cấp cứu chuyên khoa.

   4. Nhân sự:

   Số lượng bác sỹ khám bệnh, chữa bệnh hành nghề cơ hữu phải đạt tỷ lệ ít nhất là 50% trên tổng số bác sỹ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh của phòng khám đa khoa. Người phụ trách các phòng khám chuyên khoa và bộ phận cận lâm sàng (xét nghiệm và chẩn đoán hình ảnh) thuộc Phòng khám đa khoa phải là người làm việc cơ hữu tại phòng khám.

   Như vậy, về cơ sở vật chất thì phòng khám đa khoa phải có phòng cấp cứu, phòng lưu người bệnh, phòng khám chuyên khoa và phòng tiểu phẫu (nếu thực hiện tiểu phẫu). Vì vậy, không thể gộp phòng cấp cứu, phòng lưu người bệnh lại với nhau.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn