Điều kiện được cấp chứng chỉ mở phòng khám tư

Ngày hỏi:09/01/2014

Ông Nguyễn Nam An (TP Hồ Chí Minh) là bác sĩ nghỉ hưu, được cấp Chứng chỉ hành nghề y năm 2009 và hết hạn năm 2014. Nay ông An muốn đổi lại Chứng chỉ để mở phòng khám nhưng cơ quan có thẩm quyền yêu cầu làm lại thủ tục đăng ký mới. Ông An hỏi, yêu cầu như vậy có đúng quy định không?

  Nội dung này được Bộ Y tế tư vấn như sau:

  • Ngày 23/11/2009, Quốc hội ban hành Luật Khám bệnh, Chữa bệnh, ngày 27/9/2011 Chính phủ ban hành Nghị định số 87/2011/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Khám bệnh, Chữa bệnh.

   Theo quy định tại Điều 15 Nghị định số 87/2011/NĐ-CP, người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh tư nhân đã được cấp chứng chỉ hành nghề để làm người đứng đầu cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tư nhân theo quy định của Pháp lệnh Hành nghề y, dược tư nhân có giá trị sử dụng đến hoặc sau ngày 31/12/2010 thì được tiếp tục hành nghề khám bệnh, chữa bệnh cho tới khi được cấp chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh theo quy định của Luật Khám bệnh, chữa bệnh trước ngày 31/12/2012.

   Người đang hành nghề khám bệnh, chữa bệnh tư nhân theo quy định của Pháp lệnh Hành nghề y, dược tư nhân thì được tiếp tục hành nghề cho tới khi được cấp chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh theo quy định của Luật Khám bệnh, chữa bệnh trước ngày 31/12/2012.

   Do vậy, ông An phải làm hồ sơ mới theo quy định tại Thông tư số 41/2011/TT-BYT ngày 14/11/2011 của Bộ Y tế quy định tại khoản 1 Điều 5 về Hồ sơ đề nghị cấp, cấp lại chứng chỉ hành nghề đối với người Việt Nam. Hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề đối với người Việt Nam gồm:

   - Đơn đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề theo mẫu 01 quy định tại Phụ lục 01 ban hành kèm theo Thông tư này và hai ảnh 04 x 06 cm được chụp trên nền trắng trong thời gian không quá 06 tháng tính đến ngày nộp đơn;

   - Bản sao có chứng thực văn bằng hoặc giấy chứng nhận trình độ chuyên môn đối với lương y hoặc giấy chứng nhận bài thuốc gia truyền hoặc phương pháp chữa bệnh gia truyền do Bộ trưởng Bộ Y tế hoặc Giám đốc Sở Y tế tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (sau đây gọi tắt là tỉnh) cấp;

   - Giấy xác nhận quá trình thực hành;

   - Sơ yếu lý lịch có xác nhận của Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn (sau đây gọi chung là xã) nơi cư trú hoặc xác nhận của thủ trưởng đơn vị nơi công tác;

   - Phiếu lý lịch tư pháp.


  Nguồn:

  Cổng Thông tin điện tử Chính phủ
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn