Điều kiện trúng tuyển bác sĩ nội trú bao gồm những điều kiện nào?

Ngày hỏi:30/07/2019

Việc đào tạo bác sĩ nội trú nhằm đào tạo những chuyên gia giỏi, nhân tài trẻ của ngành y tế. Liên quan đến vấn đề này Ban biên tập cho hỏi. Điều kiện trúng tuyển bác sĩ nội trú bao gồm những điều kiện nào? 

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Điều kiện trúng tuyển bác sĩ nội trú bao gồm những điều kiện quy định tại Điều 10 Quyết định 19/2006/QĐ-BYT ban hành Quy chế đào tạo bác sĩ nội trú do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành, cụ thể như sau:

   1. Các môn thi đều phải đạt 5 điểm trở lên, riêng môn chuyên ngành phải đạt 7 điểm trở lên (thang điểm 10, làm tròn đến 0,5).

   2. Môn ngoại ngữ được dùng để xét chọn khi có những thí sinh bằng điểm nhau, không tính vào tổng điểm.

   3. Tổng điểm 3 môn (trừ môn ngoại ngữ) được xếp theo thứ tự từ trên xuống theo từng chuyên ngành để xét tuyển theo chỉ tiêu đã công bố.

   4. Nếu số thí sinh đạt ít hơn số chỉ tiêu đào tạo thì cũng không lấy thêm.

   Ban biên tập phản hồi thông tin đến bạn.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn