Đối tượng dự xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp từ bác sĩ chính lên bác sĩ cao cấp

Ngày hỏi:31/10/2019

Liên quan đến việc thăng hạng chức danh nghề nghiệp. Ban biên tập cho tôi hỏi: Đối tượng dự xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp từ bác sĩ chính lên bác sĩ cao cấp bao gồm các đối tượng nào?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Đối tượng dự xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp từ bác sĩ chính lên bác sĩ cao cấp bao gồm các đối tượng quy định tại Mục I Công văn 4545/BYT-TCCB về tổ chức xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành y tế năm 2019 do Bộ Y tế ban hành, có quy định:

   Viên chức đăng ký dự xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp từ bác sĩ chính (hạng II) mã số V.08.01.02 lên bác sĩ cao cấp (hạng I) mã số V.08.01.01 (sau đây viết tắt là xét thăng hạng bác sĩ cao cấp) phải là viên chức đang giữ chức danh nghề nghiệp bác sĩ chính (hạng II) mã số V.08.01.02 đang làm việc tại các đơn vị sự nghiệp y tế công lập, có đủ tiêu chuẩn, điều kiện và có khả năng đảm nhận hoặc đang làm việc ở vị trí công tác phù hợp với chức trách, nhiệm vụ của chức danh nghề nghiệp bác sĩ cao cấp (hạng I) quy định tại Điều 4 Thông tư liên tịch số 10/2015/TTLT-BYT-BNV.

   Ban biên tập phản hồi thông tin đến bạn


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn