Đối tượng người có công được khám bệnh tại cơ sở y tế Trung ương

Ngày hỏi:09/05/2017
Tôi công tác liên tục 42 năm từ 1971-2013 được Nhà nước tặng Huy chương kháng chiến chống Mỹ cứu nước hạng Nhất. Trước khi nghỉ hưu theo chế độ, tôi công tác tại doanh nghiệp Nhà nước với chức danh Giám đốc điện lực, hưởng lương hệ số 5,32. Vậy chế độ khám chữa bệnh trường hợp của tôi có được áp dụng theo Hướng dẫn số 52 HD/BTCTW ngày 02/12/2005 của Ban Tổ chức Trung ương Đảng về việc “Hướng dẫn về việc điều chỉnh, bổ sung đối tượng khám chữa bệnh tại một số cơ sở y tế" của Trung ương không?
 

Nội dung này được Bảo hiểm xã hội Việt Nam tư vấn như sau:

 • 1. Huy chương kháng chiến chống Mỹ cứu nước hạng Nhất là căn cứ để xác định đối tượng người có công với cách mạng. Tuy nhiên, theo Hướng dẫn 52HD/BTCTW điều chỉnh đối tượng khám, chữa bệnh chỉ quy định các đối tượng người có công sau:

  “Cán bộ hoạt động cách mạng trước năm 1945”, giữ các chức vụ: thứ trưởng, phó trưởng ban Đảng và tương đương trở lên” thuộc đối tượng A1;

  “Cán bộ hoạt động cách mạng trước năm 1945” giữ các chức vụ lãnh đạo cấp cục, vụ, viện và tương đương trở lên; “Cán bộ hoạt động cách mạng trước năm 1945”, đã bị tù đày tại các nhà tù của đế quốc, có mức lương 140đ (cũ) đối với nam và 115đ (cũ) đối với nữ); “Cán bộ hoạt động cách mạng trước năm 1945” có 10 thâm niên trở lên thuộc đối tượng A2;

  Vì vậy, ông không thuộc đối tượng này.

  2. Tại Khoản 2, Mục I Hướng dẫn 52HD/BTCTW điều chỉnh đối tượng khám, chữa bệnh quy định, đối tượng A2 (bao gồm nguyên chức và đương chức) là “Chủ tịch hội đồng quản trị (có mức lương: hệ số 8,5), tổng giám đốc (có mức lương: hệ số 8,2) tổng công ty Nhà nước hạng đặc biệt và tương đương được Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm”.

  Vì vậy, trước khi nghỉ hưu, ông công tác tại doanh nghiệp Nhà nước với chức danh Giám đốc điện lực, mức lương có hệ số 5,32 thì không thuộc đối tượng này;

  3. Tại Khoản 3, Mục I Hướng dẫn số 52 HD/BTCTW quy định, đối tượng B (bao gồm nguyên chức và đương chức) là “Cán bộ, công chức, viên chức có mức lương chuyên môn, nghiệp vụ nhóm ngạch công chức loại A2 bậc 3 (hệ số 5,08) trở lên, (cán bộ có mức lương 3,63 (cũ) đang khám và điều trị theo đối tượng B thì giữ nguyên).

  Vì vậy, mức lương có hệ số 5,32 của ông không thuộc ngạch công chức A2 bậc 3 trở lên hoặc mức lương 3,63 (cũ) nên ông không thuộc đối tượng này.

  Do vậy, ông không thuộc 3 đối tượng thuộc Hướng dẫn 52HD/BTCTW điều chỉnh đối tượng khám, chữa bệnh.


Nguồn:

Cổng Thông tin điện tử Chính phủ
Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
Ý kiến bạn đọc
CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn