Đơn vị nào có trách nhiệm quyết định miễn giảm thời gian cai nghiện bắt buộc?

Ngày hỏi:01/01/2021

Cho hỏi: Theo quy định của pháp luật hiện hành thì ai có quyền quyết định miễn giảm thời gian cai nghiện bắt buộc?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Tại Khoản 7 Điều 19 Nghị định 221/2013/NĐ-CP, có quy định về tạm đình chỉ, miễn thời gian chấp hành của cơ sở cai nghiện bắt buộc như sau:

   - Trong thời gian chờ Tòa án nhân dân cấp huyện xem xét, quyết định, nếu người được đề nghị có hành vi vi phạm pháp luật, vi phạm nội quy, quy chế của cơ sở cai nghiện bắt buộc thì Giám đốc cơ sở có trách nhiệm tổ chức họp Hội đồng và làm văn bản đề nghị đưa người đó ra khỏi danh sách xem xét giảm thời hạn, tạm đình chỉ hoặc miễn phần thời gian còn lại gửi Tòa án nhân dân cấp huyện nơi nhận hồ sơ.

   - Trường hợp đã có quyết định giảm thời hạn, tạm đình chỉ hoặc miễn phần thời gian còn lại nhưng chưa thi hành thì đề nghị Tòa án nhân dân cấp huyện xem xét hủy quyết định.

   => Như vậy, việc xem xét giảm thời hạn, tạm đình chỉ hoặc miễn chấp hành phần thời gian còn lại tại cơ sở cai nghiện bắt buộc thuộc trách nhiệm của Hội đồng khen thưởng, kỷ luật của cơ sở cai nghiện bắt buộc. Còn thẩm quyền quyết định thuộc về Tòa án nhân dân cấp huyện.

   Trân trọng.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn