Ghi chép biểu mẫu và quản lý số liệu khi xét nghiệm HIV cho trẻ dưới 18 tháng tuổi

Ngày hỏi:26/12/2018

Ban biên tập có nhận được thắc mắc của bạn Hồng Thương hiện đang là nhân viên văn phòng làm việc tại một cơ sở y tế. Tìm hiểu quy định của pháp luật về việc quản lý sổ sách, tài liệu. Tôi có thắc mắc sau chưa nắm rõ mong nhận phản hồi cụ thể: Ghi chép biểu mẫu và quản lý số liệu khi xét nghiệm HIV cho trẻ dưới 18 tháng tuổi được quy định như thế nào? 

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Ghi chép biểu mẫu và quản lý số liệu khi xét nghiệm HIV cho trẻ dưới 18 tháng tuổi được quy định tại Chương 2 Quyết định 2674/QĐ-BYT năm 2018 về hướng dẫn quốc gia xét nghiệm HIV do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành, cụ thể như sau:

   - Cơ sở thực hiện xét nghiệm chẩn đoán sớm cho trẻ em dưới 18 tháng tuổi sau khi có kết quả xét nghiệm trên sơ đồ xét nghiệm/phiếu làm việc, bản đọc, các kết quả xét nghiệm này phải được ghi chép vào sổ sách xét nghiệm theo quy định tại phụ lục IV-C ban hành kèm theo Hướng dẫn này.

   - Các kết quả xét nghiệm cần được lưu hồ sơ theo đúng quy định, không sử dụng bút xóa để sửa các sai sót. Trong trường hợp có sự sai sót cần, gạch ngang, ghi lại thông tin đúng và ký xác nhận của người có thẩm quyền.

   - Cán bộ phụ trách phòng xét nghiệm chịu trách nhiệm kiểm tra toàn bộ thông tin xét nghiệm và hồ sơ xét nghiệm trước khi ký kết quả trả cho khách hàng.

   - Hồ sơ xét nghiệm phải lưu giữ 5 năm. Sau thời gian lưu nếu hủy cần có biên bản hủy.

   Ban biên tập phản hồi thông tin đến bạn.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn