Giám định pháp y tâm thần tại phòng khám

Ngày hỏi:24/08/2017

Giám định pháp y tâm thần tại phòng khám được pháp luật quy định như thế nào? Xin chào Biên tập Thư Ký Luật, tôi là một nhân viên đang làm việc tại một cơ sở y tế, vì nhu cầu tìm hiểu tôi có một thắc mắc muốn nhờ Ban biên tập Thư Ký Luật giải đáp như sau: Giám định pháp y tâm thần tại phòng khám được pháp luật quy định như thế nào? Văn bản pháp luật nào quy định về vấn đề này không? Mong sớm nhận được phản hồi từ anh/ chị Ban biên tập Thư Ký Luật. Chân thành cảm ơn! Phan Vũ (0978******)

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Giám định pháp y tâm thần tại phòng khám được pháp luật quy định tại Tiết 2 Mục 2 Phần 1 Thông tư 18/2015/TT-BYT về Quy trình giám định pháp y tâm thần và biểu mẫu sử dụng trong giám định pháp y tâm thần do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành như sau:

   Áp dụng đối với những trường hợp đơn giản, không khó khăn trong chẩn đoán, xác định năng lực và trách nhiệm hành vi.

   2.1. Tiếp nhận hồ sơ trưng cầu hoặc yêu cầu giám định:

   Theo quy định tại Điểm 1.1 Khoản 1 Mục II Phần I Quy trình này.

   2.2. Phân công người tham gia giám định:

   Theo quy định tại Điểm 1.4 Khoản 1 Mục II Phần I Quy trình này.

   2.3. Nghiên cứu tài liệu trưng cầu hoặc yêu cầu giám định:

   Theo quy định tại Điểm 1.5 Khoản 1 Mục II Phần I Quy trình này.

   2.4. Tiếp nhận và thăm khám lâm sàng đối tượng giám định:

   Tiếp nhận đối tượng giám định tại phòng khám của tổ chức pháp y tâm thần để giám định viên tham gia giám định thăm khám đối tượng giám định. Việc thăm khám đối tượng theo quy định tại Điểm 1.7 Khoản 1 Mục II Phần I Quy trình này.

   2.5. Thăm khám cận lâm sàng đối tượng giám định:

   Tùy từng trường hợp cụ thể mà giám định viên tham gia giám định thống nhất chỉ định cho đối tượng giám định làm các thăm khám cận lâm sàng (xét nghiệm) theo quy định tại Điểm 1.8 Khoản 1 Mục II Phần I Quy trình này. Người trưng cầu hoặc người yêu cầu giám định đưa đối tượng giám định đi làm xét nghiệm.

   2.6. Giám định viên thư ký tổng hợp tất cả các tài liệu có liên quan đến đối tượng giám định.

   2.7. Họp giám định viên tham gia giám định:

   Dựa trên cơ sở nghiên cứu tài liệu trưng cầu hoặc yêu cầu giám định, kết quả thăm khám trực tiếp đối tượng giám định tại phòng khám và các kết quả cận lâm sàng đã làm, giám định viên tham gia giám định thảo luận, kết luận giám định và lập biên bản giám định.

   2.8. Kết luận giám định và biên bản giám định:

   Theo quy định tại Điểm 1.11 Khoản 1 Mục II Phần I Quy trình này.

   2.9. Lập hồ sơ giám định và lưu trữ hồ sơ giám định:

   Theo quy định tại Điểm 1.12 Khoản 1 Mục II Phần I Quy trình này.

   2.10. Kết thúc giám định:

   Theo quy định tại Điểm 1.13 Khoản 1 Mục II Phần I Quy trình này.

   Trên đây là nội dung câu trả lời về giám định pháp y tâm thần tại phòng khám theo quy định của pháp luật. Để hiểu rõ và chi tiết hơn về vấn đề này bạn có thể tìm đọc và tham khảo thêm tại Thông tư 18/2015/TT-BYT.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn