Giám đốc trung tâm dân số - kế hoạch hóa gia đình huyện phải có trình độ chuyên môn về y tế không?

Ngày hỏi:24/10/2019

Theo quy định thì Giám đốc trung tâm dân số - kế hoạch hóa gia đình huyện phải có trình độ chuyên môn về y tế không? Mong sớm nhận phản hồi. 

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Giám đốc trung tâm dân số - kế hoạch hóa gia đình huyện phải có trình độ chuyên môn về y tế không?
   (ảnh minh họa)
  • Tại Phần 2 Thông tư 05/2008/TT-BYT hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức bộ máy dân số - kế hoạch hóa gia đình ở địa phương do Bộ Y tế ban hành thì nội dung này được quy định như sau:

   1. Lãnh đạo Trung tâm DS-KHHGĐ huyện có Giám đốc và các Phó Giám đốc.

   2. Giám đốc và các Phó Giám đốc Trung tâm do Giám đốc Sở Y tế bổ nhiệm, miễn nhiệm theo đề nghị của Chi cục trưởng Chi cục DS-KHHGĐ và quy định của pháp luật (về chuyên môn không nhất thiết phải có chuyên môn y tế).

   Giám đốc Trung tâm DS-KHHGĐ huyện chịu trách nhiệm trước Chi cục trưởng Chi cục DS-KHHGĐ và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Trung tâm; Phó Giám đốc chịu trách nhiệm trước Giám đốc và trước pháp luật về lĩnh vực công tác được phân công.

   => Như vậy, không chỉ Giám đốc mà Phó Giám đốc trung tâm dân số - kế hoạch hóa gia đình huyện không bắt buộc phải có trình độ chuyên môn về y tế.

   Ban biên tập phản hồi thông tin đến bạn.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn