Giám sát đảm bảo chất lượng trong khi xét nghiệm HIV

Ngày hỏi:25/12/2018

Là sinh viên năm 3 chuyên ngành xét nghiệm tại trường Cao đẳng y tế Cộng đồng. Tôi có thắc mắc sau chưa nắm rõ mong nhận được phản hồi từ Ban biên tập. Cụ thể: Giám sát đảm bảo chất lượng trong khi xét nghiệm HIV được quy định như thế nào? 

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Giám sát đảm bảo chất lượng trong khi xét nghiệm HIV quy định tại Mục 2 Quyết định 2674/QĐ-BYT năm 2018 về hướng dẫn quốc gia xét nghiệm HIV do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành, cụ thể như sau:

   - Phòng xét nghiệm luôn thực hiện giám sát việc tuân thủ các quy trình chuẩn của nhân viên.

   - Thực hiện đầy đủ mẫu chứng của nhà sản xuất và khuyến khích thực hiện mẫu nội kiểm chứng. Tần suất thực hiện mẫu nội kiểm chứng tùy thuộc vào cỡ mẫu của mỗi đơn vị.

   - Có chứng nhận tham gia chương trình ngoại kiểm tra:

   + Tham gia đầy đủ theo đúng quy định.

   + Thực hiện các mẫu ngoại kiểm tra như thường quy và trả kết quả cho nhà cung cấp mẫu đúng thời gian yêu cầu.

   + Khi nhận kết quả phản hồi cần xem xét kết quả ngoại kiểm. Trong trường hợp có kết quả không phù hợp cần tìm hiểu nguyên nhân và biện pháp khắc phục.

   - Tổ chức giám sát hỗ trợ kỹ thuật:

   + Trung tâm phòng chống HIV/AIDS/cơ quan được giao chức năng, nhiệm vụ về công tác phòng chống HIV/AIDS của tỉnh kiểm tra giám sát hỗ trợ kỹ thuật định kỳ hoặc đột xuất hoạt động của các phòng xét nghiệm sàng lọc trên địa bàn tỉnh tối thiểu 1 lần/năm.

   + Các đơn vị thực hiện kiểm tra chéo hoặc kiểm tra nội bộ hàng năm.

   Ban biên tập phản hồi thông tin đến bạn.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn