Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm có thời hạn không?

Ngày hỏi:22/08/2019

Tôi đang tìm hiểu quy định về giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm. Ban biên tập cho tôi hỏi giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm có thời hạn hay không có thời hạn?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Tại Điều 7 Thông tư 43/2018/TT-BCT quy định về quản lý an toàn thực phẩm thuộc trách nhiệm của Bộ Công thương, có quy định:

   Điều 7. Hiệu lực của Giấy chứng nhận

   1. Giấy chứng nhận có hiệu lực trong thời gian 03 năm. Trong trường hợp tiếp tục sản xuất, kinh doanh thực phẩm, trước 06 tháng tính đến ngày Giấy chứng nhận hết hạn, tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thực phẩm phải nộp hồ sơ xin cấp lại theo quy định tại khoản 1 Điều 4 của Thông tư này.

   2. Trường hợp Giấy chứng nhận được cấp lại theo quy định tại khoản 2, khoản 4 và khoản 5 Điều 4 của Thông tư này, hiệu lực của Giấy chứng nhận cấp lại được tính theo thời hạn của Giấy chứng nhận đã được cấp trước đó.

   3. Trường hợp Giấy chứng nhận được cấp lại theo quy định tại khoản 3 Điều 4 của Thông tư này, Giấy chứng nhận có hiệu lực trong thời gian 03 năm kể từ ngày cấp lại.

   => Như vậy, theo quy định trên thì hiệu lực của Giấy chứng nhận có hiệu lực, và hiệu lực trong thời hạn là 03 năm. Trường hợp giấy chứng nhận an toàn thực phẩm hết hạn được cấp lại thì vẫn được cấp lại. Nếu được cấp lại thì vẫn có hiệu lực trong thời hạn 03 năm kể từ ngày được cấp lại.

   Ban biên tập phản hồi thông tin đến bạn.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn