Giấy phép hoạt động Phòng khám

Ngày hỏi:21/01/2012
Sau thời gian công tác đến nay Tôi đã hoàn thành nhiệm vụ với Đảng, Nhà nước và được nghỉ chế độ hưu trí, nay còn sức khỏe và muốn tiếp tục tham gia đóp góp trí, lực với các đồng nghiệp trong lĩnh vực Bảo vệ và Chăm sóc sức khỏe nhân. Để thực hiện đúng quy định của Nhà nước về khám bệnh, chữa bệnh cho nhân dân, Tôi muốn được xin cấp Giấy phép hoạt động của Phòng khám Đa khoa thì cần những điều kiện như thế nào? Xin cảm ơn!

  Nội dung này được Phan Trọng Quyền – Trưởng phòng QLHNYDTN tư vấn như sau:

  • Để xin cấp Giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh của Phòng khám Đa khoa, ông cần có các điều kiện sau:
   Theo quy định tại khoản 1, Điều 24, Mục 1, Chương III của Thông tư số 41/2011/TT-BYT ngày 14/11/2011 của Bộ Y tế về hướng dẫn cấp chứng chỉ hành nghề đối với người hành nghề và cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, về Điều kiện cấp giấy phép hoạt động đối với phòng khám đa khoa, như sau:
   1. Phòng khám đa khoa phải đáp ứng ít nhất các điều kiện sau:
   a) Có ít nhất 02 trong 04 chuyên khoa: Nội, Ngoại, Sản, Nhi;
   b) Phòng cấp cứu;
   c) Buồng tiểu phẫu;
   d) Phòng lưu người bệnh;
   đ) Cận lâm sàng: Có hai bộ phận Xét nghiệm và Chẩn đoán hình ảnh;
   2. Cơ sở vật chất:
   a) Có nơi tiếp đón;
   b, Các phòng khám trong phòng khám đa khoa phải đáp ứng các yêu cầu ít nhất về diện tích như sau:
   - Phòng cấp cứu có diện tích ít nhất 12m2;
   - Phòng lưu người bệnh có diện tích ít nhất 15m2; có ít nhất từ 02 giường lưu trở lên, nếu có từ 03 giường lưu trở lên thì diện tích mỗi giường ít nhất là 05m2;
   - Các phòng khám chuyên khoa và buồng tiểu phẫu có diện tích ít nhất 10 m2.
   c) Bảo đảm các điều kiện về an toàn bức xạ, quản lý chất thải y tế, phòng cháy chữa cháy theo quy định của pháp luật;
   c) Bảo đảm có đủ điện, nước và các điều kiện khác để phục vụ chăm sóc người bệnh.
   3. Thiết bị y tế:
   Có đủ thiết bị, dụng cụ y tế phù hợp với phạm vi hoạt động chuyên môn mà phòng khám đa khoa đăng ký.
   4. Tổ chức nhân sự:
   a) Số lượng bác sỹ làm việc toàn thời gian (cơ hữu) phải đạt tỷ lệ ít nhất là 50% trên tổng số bác sỹ của phòng khám đa khoa;
   b) Người chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật của phòng khám đa khoa phải đáp ứng các điều kiện sau:
   - Là bác sỹ có chứng chỉ hành nghề phù hợp với ít nhất một trong các chuyên khoa mà phòng khám đa khoa đăng ký;
   - Có thời gian khám bệnh, chữa bệnh ít nhất là 54 tháng. Việc phân công, bổ nhiệm người chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật của phòng khám đa khoa phải được thể hiện bằng văn bản;
   - Là người làm việc toàn thời gian tại phòng khám đa khoa;
   c) Các đối tượng khác làm việc trong phòng khám đa khoa nếu có thực hiện việc khám bệnh, chữa bệnh thì phải có chứng chỉ hành nghề và chỉ được thực hiện việc khám bệnh, chữa bệnh trong phạm vi công việc được phân công.
   Việc phân công phải phù hợp với phạm vi hoạt động chuyên môn được ghi trong chứng chỉ hành nghề của người đó.
   Nếu bạn đọc muốn biết thêm chi tiết về Hồ sơ xin cấp phép, xin liên hệ với Bộ phận một cửa- Văn phòng Sở Y tế hoặc Phòng Quản lý hành nghề y dược tư nhân – Sở Y tế Bắc Giang vào các ngày làm việc trong tuần để được hướng dẫn thêm.


  Nguồn:

  Trang thông tin điện tử Y tế Tỉnh Bắc Giang
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn