Giấy phép xây dựng công trình y tế được quy định như thế nào?

Ngày hỏi:26/10/2018

Tôi được biết, theo quy định thì những công trình xây dựng nếu không thuộc trường hợp được miễn cấp giấy phép xây dựng thì bắt buộc phải được cấp có thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng. Nhưng có thắc mắc sau chưa nắm rõ. Cụ thể: Giấy phép xây dựng công trình y tế được quy định như thế nào?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Giấy phép xây dựng công trình y tế được quy định tại Mục III Quyết định 6226/QĐ-BYT năm 2018 quy định về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình và thiết bị y tế thuộc thẩm quyền Bộ trưởng Bộ Y tế phê duyệt, cụ thể như sau:

   - Các thủ tục về cấp giấy phép xây dựng được thực hiện theo quy định tại Chương V, Luật xây dựng ngày 18/6/2014.

   - Công trình thuộc dự án đầu tư xây dựng được Bộ trưởng Bộ Y tế quyết định đầu tư thì được miễn giấy phép xây dựng.

   - Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xây dựng: theo quy định tại Điều 41 Nghị định 59/2015/NĐ-CP.

   - Những công trình xây dựng thuộc đối tượng được miễn giấy phép xây dựng, trước khi khởi công xây dựng chủ đầu tư phải thông báo thời điểm khởi công xây dựng kèm theo hồ sơ thiết kế xây dựng đến cơ quan quản lý xây dựng tại địa phương để theo dõi, lưu hồ sơ.

   Ban biên tập phản hồi thông tin đến bạn.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Giấy phép xây dựng
  Đầu tư xây dựng
  Ngành y tế
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn