Hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin của Hệ thống thông tin quản lý Trạm Y tế cấp xã

Ngày hỏi:26/12/2020

Hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin của Hệ thống thông tin quản lý Trạm Y tế cấp xã được quy định ra sao? Mong sớm nhận hồi đáp.

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin của Hệ thống thông tin quản lý Trạm Y tế cấp xã
   (ảnh minh họa)
  • Hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin của Hệ thống thông tin quản lý Trạm Y tế cấp xã quy định tại Tiểu mục 1 Mục III Quy định ban hành kèm theo Quyết định 3532/QĐ-BYT năm 2020, cụ thể như sau:

   - Có đủ máy trạm và các thiết bị đi kèm với cấu hình phù hợp (đủ công suất, hiệu năng, tốc độ xử lý truy xuất dữ liệu) đáp ứng yêu cầu triển khai các hoạt động y tế trên môi trường mạng;

   - Hệ thống mạng (mạng viễn thông, mạng internet, mạng nội bộ, các kết nối khác) được thiết kế, triển khai phù hợp, có băng thông đáp ứng mục đích sử dụng đối với các hoạt động y tế trên môi trường mạng;

   - Các thiết bị khác (đầu đọc Barcode, Camera,…) theo yêu cầu của Hệ thống.

   Trân trọng.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn