Hàm lượng tối đa nhựa thuốc lá (Tar) và Nicotin trong thuốc lá điếu được quy định như thế nào?

Ngày hỏi:27/08/2018

Ban biên tập cho tôi hỏi: Hàm lượng tối đa nhựa thuốc lá (Tar) và Nicotin trong thuốc lá điếu được quy định như thế nào? Có văn bản nào nói đến vấn đề này hay không? Mong Ban biên tập sớm trả lời cho tôi. Xin cảm ơn!

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Hàm lượng tối đa nhựa thuốc lá (Tar) và Nicotin trong thuốc lá điếu được quy định tại mục 1 Phần II Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với thuốc lá điếu ban hành kèm theo Thông tư 23/2015/TT-BYT của Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành với nội dung như sau:

   Hàm lượng tối đa Tar và Nicotin trong khói một (01) điếu thuốc lá được quy định như sau:

   - Hàm lượng Tar: 16,0 (mg/khói 1 điếu thuốc lá);

   - Hàm lượng Nicotin: 1,4 (mg/khói 1 điếu thuốc lá).

   Trên đây là nội dung trả lời về hàm lượng tối đa nhựa thuốc lá (Tar) và Nicotin trong thuốc lá điếu. Bạn có thể tìm hiểu thêm thông tin về vấn đề này tại Thông tư 23/2015/TT-BYT.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn