Hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề khám, chữa bệnh đối với người nước ngoài

Ngày hỏi:03/10/2016

Hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề khám, chữa bệnh đối với người nước ngoài được quy định thế nào? Chào Ban biên tập Thư Ký Luật, tôi tên là Kỳ. Tôi có vấn đề thắc mắc cần Ban biên tập tư vấn như sau: Tôi có mời một bác sĩ từ Mỹ về làm việc tại bệnh viện tư của mình. Cho tôi hỏi, tôi muốn xin giấy phép hành nghề cho bác sĩ này thì cần phải chuẩn bị những hồ sơ gì? Mong nhận được tư vấn của Ban biên tập Thư Ký Luật qua email Kyhoa@***gmail.com. Chân thành cảm ơn!

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề khám, chữa bệnh đối với người nước ngoài được quy định tại Khoản 1 Điều 6 Văn bản hợp nhất 01/VBHN-BYT năm 2016 hợp nhất Thông tư hướng dẫn cấp chứng chỉ hành nghề đối với người hành nghề và cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám, chữa bệnh do Bộ Y tế ban hành. Cụ thể như sau:

   Hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề đối với người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài thực hiện theo quy định tại Khoản 2 Điều 27 Luật khám bệnh, chữa bệnh, cụ thể như sau:

   a) Đơn đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề theo mẫu 02 quy định tại Phụ lục 01 ban hành kèm theo Thông tư này và hai ảnh 04 x 06 cm được chụp trên nền trắng trong thời gian không quá 06 tháng tính đến ngày nộp đơn;

   b) Bản sao có chứng thực văn bằng chuyên môn;

   c) Giấy xác nhận quá trình thực hành;

   d) Bản sao có chứng thực giấy chứng nhận biết tiếng Việt thành thạo.

   Trường hợp người đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề không có giấy chứng nhận biết tiếng Việt thành thạo thì phải có người phiên dịch để phiên dịch từ ngôn ngữ của người đó đăng ký sử dụng sang tiếng Việt.

   Trường hợp người đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề đăng ký sử dụng ngôn ngữ khác mà không phải là tiếng mẹ đẻ của người đó để khám bệnh, chữa bệnh thì phải có giấy chứng nhận sử dụng thành thạo ngôn ngữ đó và phải có người phiên dịch để phiên dịch từ ngôn ngữ đó sang tiếng Việt.

   Người phiên dịch phải có giấy chứng nhận đủ trình độ phiên dịch phù hợp với ngôn ngữ mà người nước ngoài đăng ký sử dụng trong khám bệnh, chữa bệnh và có hợp đồng lao động với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh nơi người nước ngoài làm việc;

   đ) Bản sao có chứng thực giấy phép lao động do cơ quan nhà nước có thẩm quyền về lao động của Việt Nam cấp;

   e) Trường hợp các văn bản quy định tại các Điểm b, c và d Khoản 1 Điều này do tổ chức nước ngoài cấp phải được hợp pháp hóa lãnh sự và dịch ra tiếng Việt, bản dịch phải được chứng thực theo quy định của pháp luật Việt Nam.

   g) Giấy chứng nhận đủ sức khỏe để hành nghề khám bệnh, chữa bệnh do cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có đủ điều kiện theo quy định của Bộ trưởng Bộ Y tế cấp.

   Trên đây là quy định về hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề khám, chữa bệnh đối với người nước ngoài. Bạn nên tham khảo chi tiết Văn bản hợp nhất 01/VBHN-BYT để nắm rõ quy định này.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn