Hồ sơ đề nghị khen thưởng theo đợt thi đua hoặc theo chuyên đề cấp Bộ ngành văn hóa, thể thao và du lịch

Ngày hỏi:13/09/2019

Cho tôi hỏi theo quy định mới hiện nay thì hồ sơ đề nghị khen thưởng theo đợt thi đua hoặc theo chuyên đề cấp Bộ ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch được quy định như thế nào?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Hồ sơ đề nghị khen thưởng theo đợt thi đua hoặc theo chuyên đề cấp Bộ ngành văn hóa, thể thao và du lịch
   (ảnh minh họa)
  • Theo quy định tại Điểm d Khoản 1 Điều 20 Thông tư 07/2019/TT-BVHTTDL (có hiệu lực ngày 15/10/2019) thì hồ sơ đề nghị khen thưởng theo đợt thi đua hoặc theo chuyên đề gồm:

   - Tờ trình đề nghị khen thưởng của cơ quan, đơn vị (có danh sách kèm theo) thực hiện theo các mẫu số 01 và 02 quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư này;

   - Biên bản họp Hội đồng Thi đua - Khen thưởng thực hiện theo các mẫu số 03 và 04 quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư này;

   - Báo cáo thành tích khen thưởng theo đợt thi đua hoặc theo chuyên đề của cá nhân và tập thể thực hiện theo mẫu số 11 quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư này.

   Trên đây là quy định về hồ sơ đề nghị khen thưởng theo đợt thi đua hoặc theo chuyên đề cấp Bộ ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn