Hồ sơ và nội dung thẩm định dự án đầu tư công trình y tế của cơ quan chuyên môn về xây dựng

Ngày hỏi:24/10/2018

Chào Ban biên tập, tôi là Nguyễn Đức An, tôi được biết hồ sơ thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư công trình y tế do cơ quan xây dựng thẩm định. Vậy Ban biên tập cho tôi hỏi: Hồ sơ và nội dung thẩm định dự án đầu tư công trình y tế của cơ quan chuyên môn về xây dựng thuộc cơ quan Xây dựng chủ trì thẩm định được quy định như thế nào?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Hồ sơ và nội dung thẩm định dự án đầu tư công trình y tế của cơ quan chuyên môn về xây dựng thuộc cơ quan Xây dựng chủ trì thẩm định được quy định tại Mục II Quyết định 6226/QĐ-BYT năm 2018 quy định về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình và thiết bị y tế thuộc thẩm quyền Bộ trưởng Bộ Y tế phê duyệt, cụ thể như sau:

   Đối với dự án đầu tư xây dựng sử dụng vốn ngân sách nhà nước: chủ trì thẩm định các nội dung quy định tại Điều 58 của Luật Xây dựng ngày 18/6/2014 (trừ Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng);

   Đối với dự án đầu tư xây dựng sử dụng vốn nhà nước ngoài ngân sách: chủ trì thẩm định các nội dung quy định tại Khoản 2, Điều 58 của Luật Xây dựng ngày 18/6/2014 (thiết kế cơ sở trừ phần công nghệ);

   Đối với dự án đầu tư xây dựng sử dụng vốn khác: chủ trì thẩm định các nội dung quy định tại Khoản 2, Điều 58 của Luật Xây dựng ngày 18/6/2014 (thiết kế cơ sở trừ phần công nghệ) đối với công trình cấp đặc biệt, cấp I. Đối với công trình cấp II trở xuống, Bộ Y tế tổ chức thẩm định toàn bộ nội dung dự án.

   Phê duyệt dự án đầu tư: Bộ trưởng Bộ Y tế sẽ xem xét phê duyệt các dự án đầu tư khi Hồ sơ trình duyệt đã được hoàn chỉnh theo kết quả thẩm định, tổng hợp thẩm định của Vụ Trang thiết bị và Công trình Y tế và Hội đồng tư vấn về quản lý dự án đầu tư xây dựng cơ bản Bộ Y tế (nếu cần).

   Ban biên tập phản hồi thông tin đến bạn.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn