Hồ sơ yêu cầu giám định pháp y tâm thần

Ngày hỏi:04/01/2019

Tôi được biết tất cả hồ sơ, bệnh án tâm thần của đối tượng có liên quan đến hoạt động tố tụng đều phải được giám định pháp y tâm thần. Vậy Ban biên tập cho tôi hỏi: Hồ sơ yêu cầu giám định pháp y tâm thần bao gồm những giấy tờ nào?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Hồ sơ yêu cầu giám định pháp y tâm thần bao gồm những giấy tờ, tài liệu quy định tại Thông tư 18/2015/TT-BYT về Quy trình giám định pháp y tâm thần và biểu mẫu sử dụng trong giám định pháp y tâm thần do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành, cụ thể như sau:

   Văn bản yêu cầu giám định tư pháp gồm các nội dung bao gồm:

   + Tên tổ chức hoặc họ, tên người yêu cầu giám định;

   + Nội dung yêu cầu giám định;

   + Tên và đặc điểm của đối tượng giám định;

   + Tên tài liệu có liên quan hoặc mẫu so sánh gửi kèm theo (nếu có);

   + Ngày, tháng, năm yêu cầu giám định và thời hạn trả kết luận giám định;

   + Chữ ký, họ, tên người yêu cầu giám định

   - Bản sao giấy tờ chứng minh mình là đương sự trong vụ việc dân sự, vụ án hành chính, nguyên đơn dân sự, bị đơn dân sự, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trong vụ án hình sự hoặc người đại diện hợp pháp của họ đến cá nhân, tổ chức thực hiện giám định.

   - Các tài liệu liên quan đến sức khỏe của đối tượng giám định (đặc biệt là sức khỏe tâm thần của đối tượng giám định), bao gồm:

   + Nhận xét của cơ quan hoặc chính quyền địa phương về đối tượng giám định;

   + Nhận xét của y tế địa phương về tình hình bệnh tật của đối tượng giám định, có xác nhận của Trưởng trạm y tế xã, phường, thị trấn (sau đây gọi chung là y tế cấp xã);

   + Nhận xét của 02 người hàng xóm trở lên (người không có quan hệ họ hàng, thân thích với đối tượng giám định);

   + Báo cáo của gia đình về đặc điểm, tình hình bệnh tật, quá trình phát triển từ nhỏ tới hiện tại của đối tượng giám định, trong đó cần nêu rõ việc có hay không sử dụng rượu, ma túy của đối tượng giám định;

   + Bản sao bệnh án của cơ sở y tế đã khám và điều trị bệnh cho đối tượng giám định, các tài liệu liên quan đến khám chữa bệnh của đối tượng giám định (nếu có).

   Ban bien tập phản hồi thông tin đến bạn.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn