Hocmon tuyến giáp, cận giáp và thuốc kháng giáp trạng tổng hợp thuộc phạm vi bảo hiểm y tế chi trả

Ngày hỏi:27/12/2019

Bạn Phương Quang hiện đang làm việc tại một phòng khám có ký hợp đồng với bảo hiểm y tế có thắc mắc sau mong nhận phản hồi. Thắc mắc có nội dung: Danh mục hocmon tuyến giáp, cận giáp và thuốc kháng giáp trạng tổng hợp thuộc phạm vi bảo hiểm y tế chi trả bao gồm những gì?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Danh mục hocmon tuyến giáp, cận giáp và thuốc kháng giáp trạng tổng hợp thuộc phạm vi bảo hiểm y tế chi trả quy định tại Phụ lục 01 Thông tư 30/2018/TT-BYT, cụ thể như sau:

   STT Tên hoạt chất Đường dùng, hạng dùng

   Hạng bệnh viện

   Ghi chú

   18.4. Hocmon tuyến giáp, cận giáp và thuốc kháng giáp trạng tổng hợp

   796

   Carbimazol

   Uống

   +

   +

   +

   797

   Levothyroxin (muối natri)

   Uống

   +

   +

   +

   798

   Propylthiouracil (PTU)

   Uống

   +

   +

   +

   799

   Thiamazol Empagliflozin

   Uống

   +

   +

   +

   Ban biên tập phản hồi thông tin đến bạn.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.

  Có thể bạn quan tâm:
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Bảo hiểm y tế
  Hưởng bảo hiểm y tế
  Chế độ bảo hiểm y tế
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn