Hội đồng khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự làm việc theo nguyên tắc độc lập đúng không?

Ngày hỏi:17/11/2020

Theo quy định pháp luật hiện hành thì Hội đồng khám sức khỏe Nghĩa vụ quân sự có làm việc theo nguyên tắc độc lập hay không?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Căn cứ Khoản 1b Điều 6 Thông tư liên tịch 16/2016/TTLT-BYT-BQP quy định như sau:

   - Nguyên tắc làm việc của Hội đồng khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự

   + Hội đồng làm việc theo nguyên tắc tập thể, quyết định các vấn đề theo đa số;

   +Trường hợp các thành viên của Hội đồng không thống nhất về phân loại và kết luận sức khỏe thì Chủ tịch Hội đồng ghi vào phiếu sức khỏe kết luận theo ý kiến của đa số. Trường hợp biểu quyết ngang nhau thì quyết định theo bên có biểu quyết của Chủ tịch Hội đồng. Những ý kiến không thống nhất phải được ghi đầy đủ vào biên bản, có chữ ký của từng thành viên trong Hội đồng, gửi Hội đồng Nghĩa vụ quân sự huyện.

   Như vậy, về nguyên tắc làm việc của Hội đồng khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự tuân theo nguyên tắc tập thể, quyết định các vấn đề theo đa số.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn