Hội đồng Miễn trừ doping do điều trị trong hoạt động thể thao được quy định như thế nào?

Ngày hỏi:15/12/2016

Bạn đọc Nguyễn Thanh Ẩn, địa chỉ mail thanhan78****@gmail.com hỏi: Hội đồng Miễn trừ doping do điều trị trong hoạt động thể thao được quy định như thế nào? Và văn bản pháp luật nào quy định về điều này? Em hiện đang là sinh viên tại Trường đại học TDTT thành phố và em rất quan tâm tới vấn đề này. Đây có thể xem là những quy định rất quan trọng với người tham gia thi đấu TDTT. Mong các anh chị trong Ban biên tập Thư Ký Luật trả lời giùm em. Em xin cảm ơn nhiều!

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Hội đồng Miễn trừ doping do điều trị trong hoạt động thể thao được hướng dẫn tại Điều 11 Thông tư 17/2015/TT-BVHTTDL quy định về phòng, chống doping trong hoạt động thể thao do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành, theo đó:

   1. Giám đốc Trung tâm Doping và Y học thể thao hoặc Trưởng ban tổ chức giải thành lập Hội đồng Miễn trừ do điều trị để xem xét tính hợp Iý trong điều trị bệnh theo hồ sơ xin miễn trừ do điều trị của vận động viên.

   2. Hội đồng Miễn trừ do điều trị có từ 05 đến 07 thành viên, gồm các chuyên gia y tế, làm việc theo nguyên tắc dân chủ, biểu quyết theo đa số và phù hợp với quy định của Bộ luật phòng, chống doping thế giới.

   Hội đồng Miễn trừ do điều trị chấm dứt hoạt động và tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

   3. Trong thời hạn tối đa 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ xin miễn trừ do điều trị, Trung tâm Doping và y học thể thao quyết định cho phép hoặc không cho phép miễn trừ do điều trị.

   Trong thời hạn tối đa 3 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ xin miễn trừ do điều trị trong giải thi đấu, Ban tổ chức giải quyết định cho phép hoặc không cho phép miễn trừ do điều trị. Quyết định miễn trừ do điều trị do Trưởng ban tổ chức giải ban hành chỉ có giá trị trong giải đấu.

   Trên đây là trả lời của Ban biên tập Thư Ký Luật về Hội đồng Miễn trừ doping do điều trị trong hoạt động thể thao, được quy định tại Thông tư 17/2015/TT-BVHTTDL. Bạn vui lòng tham khảo văn bản này để có thể hiểu rõ hơn.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn