Hội đồng tư vấn về cấp, cấp lại chứng chỉ hành nghề khám chữa bệnh có trách nhiệm gì?

Ngày hỏi:04/10/2016

Hội đồng tư vấn về cấp, cấp lại chứng chỉ hành nghề khám chữa bệnh có trách nhiệm gì? Chào Ban biên tập Thư Ký Luật. Tôi tên là Lan, tôi có vấn đề thắc mắc cần Ban biên tập tư vấn như sau: Trong quá trình thẩm định hồ sơ xin cấp chứng chỉ hành nghê của tôi, Hội đồng tư vấn về cấp, cấp lại chứng chí hành nghề khám chữa bệnh sẽ có vai trò gì? Vì tôi đang dự định nhờ vả để có thể làm nhanh chứng chỉ hành nghề mà mở phòng khám. Mong nhận được sự tư vấn của Ban biên tập Thư Ký Luât qua email: khoa***@gmail.com. Chân thành cảm ơn!

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Trách nhiệm của Hội đồng tư vấn về cấp, cấp lại chứng chỉ hành nghề khám chữa bệnh được quy định tại Khoản 2 Điều 10 Văn bản hợp nhất 01/VBHN-BYT năm 2016. Cụ thể như sau:

   Hội đồng tư vấn có trách nhiệm:

   a) Cho ý kiến tư vấn theo đề nghị của Tổ thư ký về các nội dung quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều này;

   b) Thông báo với Tổ thư ký về các trường hợp có căn cứ rõ ràng cho thấy việc cấp, cấp lại, thu hồi chứng chỉ hành nghề hoặc đình chỉ hoạt động chuyên môn của người hành nghề là không đúng theo quy định của pháp luật.

   Trên đây là quy định về trách nhiệm của Hội đồng tư vấn về cấp, cấp lại chứng chỉ hành nghề khám chữa bệnh. Bạn nên tham khảo chi tiết Văn bản hợp nhất 01/VBHN-BYT năm 2016 để nắm rõ quy định này.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn