Kết luận giám định giai đoạn hưng cảm

Ngày hỏi:08/11/2019

Tôi đang tìm hiểu về tài liệu hướng dẫn giám định bệnh rối loạn tâm thần. Cho tôi hỏi theo quy định hiện nay thì kết luận giám định giai đoạn hưng cảm được quy định như thế nào?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo Quyết định 4293/QĐ-BYT năm 2019 thì kết luận giám định giai đoạn hưng cảm như sau:

   1. Kết luận theo tiêu chuẩn y học:

   Căn cứ Tiêu chuẩn chẩn đoán của Tổ chức Y tế Thế giới về các rối loạn tâm thần và hành vi hiện hành (ICD-10), căn cứ Thông tư số 22/2019/TT-BYT ngày 28 tháng 08 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định tỷ lệ phần trăm tổn thương cơ thể sử dụng trong giám định pháp y, giám định pháp y tâm thần giám định viên tham gia giám định xác định đối tượng giám định:

   a) Họ và tên;

   b) Có bệnh tâm thần, rối loạn tâm thần hay không? Bệnh tâm thần, rối loạn tâm thần gì (mã bệnh)? Tình trạng tâm thần trước, trong và sau khi xảy ra vụ việc? Cụ thể:

   - Cảm xúc: hưng phấn ở các mức độ khác nhau;

   - Tư duy: tư duy phi tán; ý tưởng tự cao quá mức có thể phát triển thành hoang tưởng, có thể xuất hiện các loại hoang tưởng khác không phù hợp với khí sắc;

   - Hoạt động: tăng năng lượng hoạt động đưa đến hoạt động thái quá, có thể có trạng thái kích động;

   - Giảm chú ý và mất ngủ;

   - Một số trường hợp nặng có thể xuất hiện ảo giác.

   2. Kết luận về khả năng nhận thức và điều khiển hành vi:

   a) Mất khả năng nhận thức và/ hoặc khả năng điều khiển hành vi:

   - Giai đoạn bệnh cấp tính;

   - Do hoang tưởng và/ hoặc ảo giác chi phối.

   b) Hạn chế khả năng nhận thức và/ hoặc khả năng điều khiển hành vi (có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi ở các vụ việc dân sự):

   - Giai đoạn bệnh thuyên giảm;

   - Giai đoạn hưng cảm nhẹ.

   c) Đủ khả năng nhận thức và khả năng điều khiển hành vi: giai đoạn bệnh ổn định.

   Trên đây là quy định về kết luận giám định giai đoạn hưng cảm.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn