Kết luận giám định hưng cảm có các triệu chứng loạn thần

Ngày hỏi:08/11/2019

Kết luận giám định hưng cảm có các triệu chứng loạn thần được quy định như thế nào? Nhờ chuyên viên hỗ trợ giùm. 

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo Quyết định 4293/QĐ-BYT năm 2019 thì kết luận giám định hưng cảm có các triệu chứng loạn thần như sau:

   1. Kết luận theo tiêu chuẩn y học:

   Căn cứ Tiêu chuẩn chẩn đoán hiện hành của Tổ chức Y tế Thế giới về các rối loạn tâm thần và hành vi (ICD-10), căn cứ Thông tư số 22/2019/TT-BYT ngày 28 tháng 08 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định tỷ lệ phần trăm tổn thương cơ thể sử dụng trong giám định pháp y, giám định pháp y tâm thần giám định viên tham gia giám định xác định đối tượng giám định:

   a) Họ và tên;

   b) Có bệnh tâm thần, rối loạn tâm thần hay không? Bệnh tâm thần, rối loạn tâm thần gì (mã bệnh)? Tình trạng tâm thần trước, trong và sau khi xảy ra vụ việc?

   c) Tiêu chuẩn chẩn đoán:

   - Đủ tiêu chuẩn chẩn đoán hưng cảm không có các triệu chứng loạn thần (F30.1).

   - Kèm theo có ít nhất 02 trong các triệu chứng sau.

   + Hoang tưởng tự cao hay tôn giáo.

   + Ảo giác có hoặc không phù hợp với khí sắc.

   + Có thể có hoang tưởng bị hại hoặc hoang tưởng liên hệ.

   + Hoạt động thể hiện mạnh, kéo dài và kích động, không chú ý đến việc ăn uống và vệ sinh cá nhân.

   2. Kết luận về khả năng nhận thức và điều khiển hành vi:

   a) Mất khả năng nhận thức và/ hoặc khả năng điều khiển hành vi:

   + Giai đoạn bệnh cấp tính.

   + Hoang tưởng và/ hoặc ảo giác chi phối hành vi.

   + Trạng thái kích động tâm thần vận động.

   + Giải tỏa bản năng tình dục (trong trường hợp phạm tội về tình dục).

   b) Hạn chế khả năng nhận thức và/ hoặc khả năng điều khiển hành vi (có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi ở các vụ việc dân sự): Giai đoạn bệnh thuyên giảm.

   c) Đủ khả năng nhận thức và khả năng điều khiển hành vi: Giai đoạn bệnh ổn định.

   Trên đây là quy định về kết luận giám định hưng cảm có các triệu chứng loạn thần.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn