Kết luận giám định rối loạn phân liệt cảm xúc loại hưng cảm

Ngày hỏi:08/11/2019

Tôi đang tìm hiểu về tài liệu hướng dẫn giám định bệnh rối loạn tâm thần. Cho tôi hỏi theo quy định hiện nay thì kết luận giám định rối phân liệt cảm xúc loại hưng cảm được quy định như thế nào?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo Quyết định 4293/QĐ-BYT năm 2019 thì Kết luận giám định rối loạn phân liệt cảm xúc loại hưng cảm như sau:

   1. Kết luận theo tiêu chuẩn y học:

   Căn cứ Tiêu chuẩn chẩn đoán hiện hành của Tổ chức Y tế Thế giới về các rối loạn tâm thần và hành vi (ICD-10), căn cứ Thông tư số 22/2019/TT-BYT ngày 28 tháng 08 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định tỷ lệ phần trăm tổn thương cơ thể sử dụng trong giám định pháp y, giám định pháp y tâm thần giám định viên tham gia giám định xác định đối tượng giám định;

   a) Họ và tên;

   b) Có bệnh tâm thần, rối loạn tâm thần hay không? Bệnh tâm thần, rối loạn tâm thần gì (mã bệnh)? Tình trạng tâm thần trước, trong và sau khi xảy ra vụ việc?

   c) Tiêu chuẩn chẩn đoán:

   - Các triệu chứng của bệnh tâm thần phân liệt phải được đáp ứng.

   - Các triệu chứng của giai đoạn hưng cảm phải được đáp ứng.

   - Cả 2 đều nổi bật trong cùng một giai đoạn của bệnh, trong đó:

   + Khí sắc hưng phấn phải nổi bật lên hoặc có sự kết hợp giữa khí sắc hưng phấn ít với tính cáu kỉnh hoặc tính kích động tăng lên.

   + Trong vòng một giai đoạn ít nhất phải có một và tốt hơn có 2 triệu chứng tâm thần phân liệt điển hình xuất hiện rõ ràng (từ a đến d tại tiêu chuẩn chẩn đoán Tâm thần Phân liệt theo ICD10-1992).

   2. Kết luận về khả năng nhận thức và điều khiển hành vi:

   a) Mất khả năng nhận thức và/ hoặc khả năng điều khiển hành vi:

   + Giai đoạn bệnh cấp tính.

   + Cơn xung động phân liệt.

   + Do hoang tưởng và/ hoặc ảo giác chi phối.

   b) Hạn chế khả năng nhận thức và/ hoặc khả năng điều khiển hành vi (có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi ở các vụ việc dân sự): Giai đoạn bệnh thuyên giảm.

   c) Đủ khả năng nhận thức và khả năng điều khiển hành vi: Giai đoạn bệnh ổn định.

   Trên đây là quy định về kết luận giám định rối loạn phân liệt cảm xúc loại hưng cảm.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn
  TỪ KHÓA NỔI BẬT