Kết luận về khả năng nhận thức và điều khiển hành vi giám định rối loạn hoang tưởng

Ngày hỏi:07/01/2019

Đang công tác tại bệnh viên tâm thần tỉnh Nghệ An, có thắc mắc sau tôi chưa nắm rõ mong nhận phản hồi từ Ban biên tập. Cụ thể thắc mắc của tôi như sau: Kết luận về khả năng nhận thức và điều khiển hành vi giám định rối loạn hoang tưởng được quy định như thế nào?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Kết luận về khả năng nhận thức và điều khiển hành vi giám định rối loạn hoang tưởng được quy định tại Thông tư 18/2015/TT-BYT về Quy trình giám định pháp y tâm thần và biểu mẫu sử dụng trong giám định pháp y tâm thần do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành, cụ thể như sau:

   - Mất khả năng nhận thức và/hoặc khả năng điều khiển hành vi: khi hoang tưởng trực tiếp chi phối hành vi.

   - Hạn chế khả năng nhận thức và/hoặc điều khiển hành vi: khi hoang tưởng không trực tiếp chi phối hành vi.

   - Đủ khả năng nhận thức và điều khiển hành vi: giai đoạn bệnh ổn định không còn hoang tưởng.

   Ban biên tập phản hồi thông tin đến bạn.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn