Kết luận về khả năng nhận thức và điều khiển hành vi khi giám định pháp y tâm thần rối loạn hoang tưởng thực tổn

Ngày hỏi:05/01/2019

Ban biên tập có nhận được thắc mắc của bạn Hùng Quang, hiện bạn đang làm việc tại một cơ quan tư pháp. Vì yêu cầu công việc nên bạn có thắc mắc sau mong nhận được phản hồi. Cụ thể: Kết luận về khả năng nhận thức và điều khiển hành vi khi giám định pháp y tâm thần rối loạn hoang tưởng thực tổn (F06.2) được quy định như thế nào?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Kết luận về khả năng nhận thức và điều khiển hành vi khi giám định pháp y tâm thần rối loạn hoang tưởng thực tổn (F07.0) quy định tại Thông tư 18/2015/TT-BYT về Quy trình giám định pháp y tâm thần và biểu mẫu sử dụng trong giám định pháp y tâm thần do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành, cụ thể như sau:

   Mất khả năng nhận thức và/hoặc khả năng điều khiển hành vi:

   - Trong cơn xung động;

   - Biến đổi nhân cách nặng.

   Hạn chế khả năng nhận thức và/hoặc khả năng điều khiển hành vi:

   - Biến đổi nhân cách mức độ vừa;

   - Biến đổi nhân cách mức độ nhẹ nhưng bị ảnh hưởng bởi yếu tố kích thích (bị kích động, bị xúi giục,...).

   Đủ khả năng nhận thức và khả năng điều khiển hành vi: khi biến đổi nhân cách mức độ nhẹ không trực tiếp ảnh hưởng đến hành vi.

   Ban biên tập phản hồi thông tin đến bạn.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn