Kết quả thanh tra thiết bị y tế có niêm yết công khai không?

Ngày hỏi:03/01/2020

Trong việc thanh tra thiết bị y tế tại các cơ sở y tế sau khi thanh tra hoàn thành thì kết quả thanh tra có được niên yết công khai không? Mong nhận được giải đáp.

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo Quyết định 7115/QĐ-BYT năm 2016 quy định: Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày ký kết luận thanh tra, người ra quyết định thanh tra có trách nhiệm thực hiện việc công khai kết luận thanh tra theo quy định tại Điều 39 Luật thanh tra và Điều 46 Nghị định số 86/2011/NĐ-CP.

   Như vậy, khi có kết luận thanh tra về thanh tra các thiết bị y tế tại cơ sở y tế thì tong thời hạn 10 ngày kể từ ngày ký kết quả thanh tra phải được công khai niêm yết.

   Ban biên tập phản hồi đến bạn.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn